Emlékszem egy hetvenes években készült magyar filmre: „KIHAJOLNI VESZÉLYES!” Egy vidéki kis állomás nem éppen szívderítő mindennapjait mutatja be az alkotás. A bakter egyik reggel észreveszi, hogy egy nem jelzett tartályos szerelvény átrohan a vasútállomáson, aztán a második, meg a harmadik reggelen is. De a bakter hiába szól az állomásfőnöknek az ismeretlen szerelvényről, az állomásfőnök csak legyint.* Aztán a tragédia a negyedik reggelen bekövetkezett… – 1. Jézus Krisztus kijelentése világos: Őt az Atya küldte, aki Őt látja, az az Atyát látja, és nem marad sötétségben, hanem világosságra jut, meghallja az Úr féltő szeretettel felhangzó, intő szavát (44–46). – 2. Jézus Krisztus kijelentése evangélium: Ő nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse (47), hogy örök életet adjon, az Atya akarata szerint (49–50). – 3. Jézus Krisztus kijelentése figyelmeztetés: hiszen aki nem hallja meg Igéjét, aki elveti őt, az halálos ütközés felé robog, minden intés ellenére is (47–48).

Példabeszédek 26,1–12

499. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Egy vidéki kis állomás nem éppen szívderítő mindennapjait mutatja be az alkotás, ahol mindenki „sáros” valahogy, de ezt elfedi a vasutas egyenruha.

A bakter egyik reggel észreveszi, hogy egy nem jelzett tartályos szerelvény átrohan a vasútállomáson, aztán a második, meg a harmadik reggelen is.

De a bakter hiába szól az állomásfőnöknek az ismeretlen szerelvényről, és arról, hogy ebből egyszer nagy baj lesz, az állomásfőnök csak legyint, és a szemrevaló jegyárusító lánynak udvarolgat…

– „Ilyen nincs, rosszul láttad!” – utasítja el a főnök a baktert.

Szerző: refdunantul  2017.10.05. 04:00