AZ IGAZ HITRŐL. – 1. A hit, ajándék. Vannak, akik csodálatos jeleket láttak, mégsem hittek Jézus Krisztusban (37), mert az Úr nem nyitotta meg a szívüket, nem jelentette ki nekik karjának erejét (38–41), ahogy Ézsaiás ezt megprófétálta (Ézsaiás 6,9–10). Testi szemekkel azt látjuk, hogy sok a megkeményített szív, a hitetlen, vagy hamis hitű élet; – éppen ezért sok a nyomorult élet, ide értve a cifra nyomorúságot is. – 2. Nagy titok ez! (Róma 11,33–36) Hisszük, az Úr életet akar, az élet teljessége azonban hittel ragadható meg, amely gyógyulást nyújt testünknek és felüdülést lelkünknek (Példabeszédek 3,8–9). Életet és hitet csak Ő adhat, ezért bizonyossággal örüljünk hitünk ajándékának, tekintsünk reménységgel Isten népére, és könyörögjünk mindenkiért. A többi nem a mi dolgunk, hanem kizárólag Isten cselekvése (40). – 3. Milyen áldás, ha valaki előtt felragyog az Úr dicsősége, és bátran bizonyságot tesz hitéről (41). Ennek csak halovány kezdete az, amikor valaki hisz Őbenne, de félelmében, vagy dicsőségvágyból néma marad, mint itt sokan, közöttük számos vezető… (42–43).*

Példabeszédek 25,14–28

96. zsoltár

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* A gyáva, hitetlen vezetőkről szól az Ige, akiknek az e-világi dicsőség fontosabbá lett, mint az Úr dicsőségének szolgálata (43), és akiknek sokszorossá lesz felemás hitük bűne, ha valósággal meg nem térnek (42–43). Imádkozzunk a vezetőinkért!

Szerző: refdunantul  2017.10.04. 04:00