CSAK JÉZUST EGYEDÜL! (Márk 9,8) – 1. Jézus Krisztus kijelentése egyértelmű, hiszen világosan kimondja: csak, aki az ajtón megy be, az tapasztalhatja meg az Úr megváltó, üdvösséges ajándékait. – 2. Az egyház küldetése „csak az”, hogy Jézus Krisztust hirdesse és élje. Mert, ha emberi erőlködéssel, menedzserként és terapeutaként vagyunk jelen a világban, akkor a falon át akarunk nyílást törni, ahelyett, hogy az ajtóhoz, Jézus Krisztushoz vezetnénk az embereket. Az egyháznak elég Jézus Krisztust felmutatni, és az Úr majd nevükön szólítja nyájának tagjait, akik hallgatnak az Ő hangjára (2–5; 14–16). – 3. Aki nem az ajtóhoz, Jézus Krisztushoz vezeti az embereket, az tolvaj, rabló (1), illetve ócska béres, aki elfut, ha baj van (12–13). Sajnos sok a tolvaj és a béres lelkületű ember ebben a világban, és töredelmes szívvel megvallhatjuk, hogy sokszor mi magunk sem vesszük észre, hogy már azokká lettünk. Ezért kell naponta Isten színe előtt, az Ő Igéjének világosságába állnunk, hogy meglássuk, ha tolvajjá és béressé torzít a gonosz. Urunk, irgalmazz! Krisztus kegyelmezz!*

Példabeszédek 19,10–29

83. zsoltár

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* – 4. Jézus Krisztus a felekezetek közötti ajtó is.

Ez az Ige letöri felekezeti, kegyességi önhittségünk szarvát, hiszen a mi Urunk hangsúlyozza, hogy más juhai is vannak neki, akik nem a mi „aklunkból” valók.

Tehát csak óvatosan az üdvegoizmussal!

Őbenne mindig egy a nyáj, hiszen egyedül Ő a mi pásztorunk.

Ez az egység sokkal több, mint valamiféle szervezeti, intézményi egység; – ez hitbeli összetartozás, a láthatatlan egyház egysége, a feltámadott Úr Jézus Krisztusban (16).

Szerző: refdunantul  2017.09.22. 04:00