NE FÉLJ ISTEN NÉPE, NEM NYEL EL A SÖTÉTSÉG! – 1. Sokféle sötétség van, a félhomályon át a borús esős és teljes sötétségig; – a lelki, szellemi, hitbeli sötétségről nem is beszélve. A sötétség félelmetes! Ha nem virrad, egy idő után elsorvadunk, belehalunk a sötétségbe, akárcsak a növények. – 2. Persze világosság is sokféle van: ragyogó napfény, csillogó, pazar pompa, de ezek ideig való, csalfa „fényességek”, előbb–utóbb leáldoznak. – 3. Jézus Krisztus a világ világossága, az egyetlen biztosan eligazító, maradandó, örök világosság (12). Jézus önkijelentésében a „világ világossága” azt is jelenti: Ő az igazi, egyetlen, valóságos világosság, amely ragyog, de nem vakít el, vezet és nem vezet félre, felragyog és nem fogyatkozik el, hiszen Ő feltámadás és az örök élet (János 11,25; Ézsaiás 60,19). – 4. Ha más valaki mondana ilyen nagyokat ígérő dolgokat magáról, joggal kételkedhetnék (13–14);és kételkedjek is, mert „test szerint”, gátlástalanul hazudik a ma embere, felmagasztalva magát (15). Jézus Krisztust azonban az Atya igazolja, feltámadásában végérvényesen hitelesítette Őt.*

Példabeszédek 14,19–35

504. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* – Tehát Jézus Krisztus nem egyedül van, a mindenható Isten van vele, és Őáltala velünk (16).

– Jézus Krisztus tudja, honnan jött és hová megy, és azért jött, hogy ezt mi is tudjuk, és ezen az úton Ővele járhassunk (14).

Szerző: refdunantul  2017.09.12. 04:00