MILYEN INDÍTÉKOK REJTŐZNEK szavaink és tetteink mögött? – 1. Az írástudók és a farizeusok Isten törvényére és a házasság tisztaságára hivatkozva vezetik Jézus elé a megkövezésre ítélt házasságtörő asszonyt (1–6). Valójában azonban nem az Isten törvénye, nem a házasélet tisztasága iránti buzgóság szorongatja őket, hanem az irigység, a Jézus iránti gyűlölet, valamint egy rejtett agresszivitás, amely ott feszül bennük, mindannyiunkban, és ezerféle módon törhet felszínre. – 2. Valaki egyszer felvetette nekem: tényleg a házasság tisztasága iránti buzgóságunk indít bennünket arra, hogy az elváltak felett pálcát törjünk, ezzel is védve Isten vitathatatlan életrendjét; – vagy pedig egy rejtett irigység, amely saját házasságának romjai alatt nyög, és frusztráltan tekint azokra, akik valamilyen formában, de megpróbáltak ebből kilépni, és valóban újat kezdeni?* – 3. A másikat megköveznénk, magunkat viszont felmentjük (7).** Jézus Krisztus homokba írja bűneinket, eltörli azokat, megadja az új kezdetet, de csakis Ővele, amely ettől kezdve kizár minden látványos eltévelyedést, de a másik megkövezését is (8–11).

Példabeszédek 14,1–18

484. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* – Maga a kérdésfelvetés is merész, hiszen ebben a sokféle módon parázna világban nem adhatunk teret semmiféle kilengésnek, hanem csak a hűségnek, még a próbatételek árán is, komolyan véve az apostol intését, miszerint egy házasságban a hitetlen is meg van szentelve a hívő által (1Korinthus 7,14).

– Ennek ellenére mégis elgondolkodtató, hogy mi vezet bennünket, ha felvetünk egy problémát, mert bizony gyakran emberi gyarlóságainkat takargatjuk Istennel, Igével, igazsággal…

** Engem már oktattak ki elvált hívők is hitből és házasságból…

Szerző: refdunantul  2017.09.11. 04:00