Nem vesszük eléggé komolyan azt a bibliai parancsot, miszerint IMÁDKOZZUNK HIVATALBAN LÉVŐ VEZETŐINKÉRT (26), a saját tanítóinktól, főnökeinktől kezdve el egészen a világ nagy vezetőinek soráig, mindenkiért (1Timóteus 2,2). – 1. Az ő megtérésük sokat enyhítene a világ nyomorán és szenvedésén. Felelős társadalomtudósok ma is azt állítják, hogy a világ minden látványos nyomorúságát, még mindig kezelni lehetne, ha a világ felelős vezetői, és a mögöttük lévő érdekkörök ezt akarnák és engednék. Most nem az igazságosság e-világban kialakítandó utópiájáról beszélek, mert az igazságosság mindig viszonylagos, hanem a tényleges nyomor és szenvedés megoldásáról. – 2. Ehhez azonban meg kellene térni, és az Úr Jézus Krisztust követve, az Ő lelkületével, Isten országát építve kellene kormányozni a világ ránk bízott részét. Tudjuk, hogy a megtérés is Isten ajándéka (28–29).* – 3. Ne szűnjünk meg imádkozni a vezetőinkért!

Példabeszédek 12,18–28

146. zsoltár

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* – Tudjuk, hogy a megtérés is Isten ajándéka.

– Ezt a mai Ige is egyértelműen hangsúlyozza: vannak, akik felismerték Jézus Krisztusban az Urat, az élő Isten küldöttét; és vannak, akik nem ismerték fel, és így élnek továbbra is a maguk halálosan önző módján (28–29).

– Bizony ezek az utóbbiak vannak sokkal többen a világban, mindenféle vezetőket is ideértve.

Szerző: refdunantul  2017.09.08. 04:00