MINŐSÍTETT IDŐK… – 1. Késésben vagyunk, mert egy baleset miatt dugóba kerültem. Nagy távolságot kell megtenni, és nem lehet elkésni! Ahogy szabaddá válik a pálya, gyorsan suhanok a cél felé. Az autópálya vezet, mutatja a biztos irányt. Van még itt ezer út, de most félre rántani a kormányt, bármiféle meggondolatlan irányt váltani, a biztos halált jelentené.* – 2. Igen, vannak olyan helyzetek, amikor egyértelműen világossá lesz, hogy mi az Isten akarata, és ettől eltérni halálos mutatvány! Vannak olyan helyzetek, amikor nem elmélkedés, okoskodás, teológiai bölcselkedés kérdése az Isten akaratának cselekvése, hanem egyenesen élet-kérdés! – 3. Jézus Krisztus eljövetelével pedig mindez üdvösségkérdés lett, abban a tekintetben mindenképpen, hogy felismerjük-e Őbenne az Úr üdvözítő akaratát, és ahhoz akarjuk-e igazítani az életünket; vagy tovább vitázva keressük a magunk dicsőségét, még az Írásokra, annak tanításaira hivatkozva is, ezzel pedig valójában „megöljük” az Úr kegyelmét (14–19).

Példabeszédek 12,1–17

127. zsoltár

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Megértettem, mit jelent a biztos út és irány, hogy milyen áldás ez a kivételezett helyzetekben, amikor nincs vita!!!

Szerző: refdunantul  2017.09.07. 04:00