Most csak erre az egy versre tudunk figyelni. MIT JELENT LÉLEKBEN ÉS IGAZSÁGBAN IMÁDNI AZ ISTENT? – 1. Istent így imádni csakis a Szentlélek által lehetséges.* – 2. Isten Lelke által a saját lelkünk is a Szentlélek által „hangolttá” lesz, és így nem a saját „pszüchénk”, érzéseink, akaratunk irányítanak bennünket; – mert sokszor, az Úrra hivatkozva is ez a helyzet. De a Szentlélek által a lelkünk is „megenyhül”. A krisztusi ember „lelki ember”, vagyis a hívő ember soha nem durva, faragatlan, nem kemény, nem agresszív, még ha ennek nagy is a kockázata manapság. A krisztusi ember szelíd, de határozott; gyengéd, de bátor; örvendező, de nem rajongó. – 3. A krisztusi ember, a Szentlélek által, lelki módon, de megalkuvás nélkül képviseli az igazságot. Az igazság pedig Jézus Krisztus. Ez nem írásmagyarázati és dogmatikai kérdés, vagyis aki Őt Urának vallja, az testvér, akárhol is imádja az Urat. A lelkiség és határozottság egysége olyan, mint ahogy az Isten bánik velünk; – ahogy az oroszlán a szájában, marcangoló fogaival, gyengéden felkapja a kölykét: határozott finomság. Sok a „durva” megnyilvánulás gyülekezeteinkben, sok a harc, a konfliktus, a kiabálás, a per, a gyűlölet. Hol itt a Lélek és az igazság?

Példabeszédek 4

33. zsoltár

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* – Ne felejtsük el, hogy az a Jézus Krisztus tanít itt Isten Lélekben és igazságban való imádásáról, hangsúlyozva, hogy Isten lélek; – akiben Isten testet öltött, így jött közel hozzánk, megváltó szeretetével.

– Isten a testet öltött Jézus Krisztusban érhető el igazán a mi számunkra.

– Isten „lélek”, de ebben a világban minden testet ölt, Ő is, mindenekelőtt az Úrban, Őrajta keresztül pedig hatalmának számos jelében, eseményében, szabadításában, irgalmában.

Szerző: refdunantul  2017.08.23. 04:00