HOGYAN TISZTULHATOK MEG? Hogyan lehetek kedves Isten és az emberek előtt?* – 1. A tisztaság azt jelenti, hogy a jogi paragrafusok teljesítésén túl is tisztán és jó lelkiismerettel élem az életemet. Hétköznapi módon kifejezve: amit teszek, az nemcsak jogos, hanem erkölcsös is. Hiszen Isten mindent lát. – 2. Ehhez a tisztasághoz persze hozzátartozik az alázat is, miszerint tudom, hogy ebben a világban soha nem leszek tökéletes, vagyis az Isten kegyelmére szorulok, egyébként elvesztem, hiszen olyan kiszámíthatatlan áramlatok és áradatok dolgoznak mindnyájunkban. Isten kegyelme tesz tisztába minket, mint a kisgyermeket a szülei. – 3. Keresztelő János, az Isten kegyelme által tiszta, nem tökéletes, de tiszta (27).** Akinek öröme teljessé lett Jézus Krisztusban, aki Őt mindenek Urának vallja, és mindenben enged neki, az minden nyomorúsága ellenére tiszta, és az Úr meg is őrzi az ilyen embert minden végzetes bűntől és botlástól (29–33). Ez a tisztaság az Úr Lelkének ajándéka (34). Ez a tisztaság az örök élet tágassága, már itt (36).

Példabeszédek 3,19–35

253. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Akkor ez a kérdés még foglalkoztatta az embereket. A beszélgetések, viták központi kérdése volt ez a terület.

** – 3. Keresztelő János, az Isten kegyelme által tiszta, nem tökéletes, de tiszta (27).

Hiszen Keresztelő János nem dől be az őt irigységre hangolni akaró provokációnak, miszerint megjelent Jézus, és ettől kezdve mindenki Őhozzá megy (26).

Sőt, Keresztelő János bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, és örül a vőlegénynek, mint a vőlegény barátja (29).

Akinek öröme teljessé lett Jézus Krisztusban, aki Őt mindenek Urának vallja, és mindenben enged neki, az minden nyomorúsága ellenére tiszta, és az Úr meg is őrzi az ilyen embert minden végzetes bűntől és botlástól (30–33).

Ez a tisztaság az Úr Lelkének ajándéka (34).

Ez a tisztaság az örök élet tágassága, már itt (36).

Szerző: refdunantul  2017.08.22. 04:00