ISTEN LELKE MUNKÁL, MEGAJÁNDÉKOZ! – 1. Bátorságot ad: Isten Igéje bátorítja a prófétát, és rajta keresztül a lelki és a vallási vezetőt, és a teljes népet, hogy legyenek bátrak a szolgálatban, mert velük van az Úr (1–6). – 2. Reménységet ajándékoz: Isten temploma, az Úr ügye nemcsak régi dicsőségében fog ragyogni, hanem ez a dicsőség egyszer majd betölti a földet, mert Isten megrendít mindent, ami e–világi, minden népet és kincset. Becsüljük meg a „régit”, de ne a régi dicsőséget sirassuk, hiszen Isten a jövőben mindennél „ragyogóbbat”, „állandót” készít nekünk (6–9; 20–23). Csak annak a dicsőségnek és kincsnek van „értelme”, ami az Úré, az Ő kezében van, és egyedül Ő tud azokkal jól bánni. Ha egy időre ezek a mi kezünkbe kerülhetnek, akkor Urunk, el ne engedd a kezünket, mert „jaj” nekünk és a körülöttünk élőknek. – 3. Alázatra vezet: Mindez Isten ajándéka, nem a mi érdemünk. Mi tisztátalanok vagyunk. Csak, ha az Isten kegyelmes keze nyúl le értünk, akkor van esélyünk kimászni a „csatornából”. Nincs mire felvágnunk! Az Úr kegyelme minden; – ajándék (10–19).

1Korinthus 16,13–24

252. dicséret

Szerző: refdunantul  2017.08.15. 04:00