AZ ÚR AZONBAN NEM HAGY A GONOSZSÁGBAN! – 1. Népét, övéit nem hagyja a gonosz uralma alatt; – sem az engedetlen Jónást; – sem a pogány Ninivét. Az Úr népét ugyanis nem származás, vallás, kegyesség, csoport alapján határozhatjuk meg, hanem az Ő kiválasztó kegyelmének szerelme által. Az Ő valóságos népét, a láthatatlan egyház kereteit nem mi határozzuk meg. – 2. Az Úr odarendelte a megoldást Jónás számára. Ennek korabeli kifejezése a nagy hal, valóságos megjelenése a mi Urunk Jézus Krisztus (1). „Őbenne”, Krisztusban mindenkor biztonságban vagyunk. Ő bűnlátásra, imádságos kiáltásra (2–4), szent vágyódásra (5) segít bennünket. Amikor pedig láthatjuk valóságos állapotunkat, akkor az Úr előtt leborulva, megtapasztaljuk az Ő szabadítását is (7). Ezt a szabadulást boldog magasztalás, hálaadás, hitvallás és az Úr látható templomában való boldog szolgálat követheti (8–10). – 3. Prokofjev Hatodik szimfóniáját hallgatva az a határozott élményünk támad, hogy ez a disszonáns zene mégis gyönyörű, nem a disszonancia, az soha nem szép, hanem az a tény, hogy ebben a disszonanciában megmagyarázhatatlan feloldás, harmónia rejtőzik. Ilyen Jézus Krisztus, a világ számára.*

1Korinthus 13

234. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* A szimfónia első tételében hosszú másodpercekig a kürt önmagában egy hangot ismételget, újra és újra. Ilyen Jézus Krisztus, az egyetlen megoldás. Az Úrtól jön a szabadulás! (10)

Szerző: refdunantul  2017.08.08. 04:00