AZ ÚRHOZ ELJUT MINDEN GONOSZSÁG HÍRE (1). – 1. Az ember alapvetően gonosz. A világ látszólagos ura, a nagy gonosz mindent tönkretesz itt; – nemcsak Ninivében, hanem mindenkor, mindenhol. Egy neves töreténész asszony igen higgadtan és tárgyilagosan nyilatkozott erről: Érdekek vannak, és illúzió itt bármiféle igazság. Szabó Magda „Az őz” című regénye döbbenetes látlelet arról, milyen mindent felemésztő gyűlölet mozgathat embereket és „világokat”. – 2. Az ember gonoszsága a „vallásosságát”, a hitét is tönkreteszi. Még a próféta, Jónás is menekül az Isten elől, és a prófétai szolgálat elől (1–3); – a viharban mindenki a saját istenéhez kiált (4–5); – eközben a próféta alszik és nem imádkozik (6); – a viharban hánykódok pedig könyörtelenül keresik a felelőst, akit frusztrált dühükben megbüntethetnek a vihar miatt… (7–11). És ez még csak a hajó, „az egyház hajója”, és nem is Ninive! – 3. Egyetlen esélyünk, hogy az Úrhoz feljut a gonoszság tobzódása. Ő az, aki hatalmasabb a gonosznál, és aki bűnbánatra (12), Őhozzá való kiáltásra segíti népét (13–16), hogy el ne vesszünk (János 3,16).

1Korinthus 12,1231

275. dicséret

* A teljes igemagyarázat:

ISTENHEZ ELJUT MINDEN GONOSZSÁG HÍRE (1).

– 1. Az ember alapvetően gonosz.

A világ látszólagos ura, a nagy gonosz mindent tönkretesz itt; – nemcsak Ninivében, hanem mindenkor, mindenhol, mindenkiben és minden közösségben, minden szinten pusztít, mindenhová befészkelődik, a legelrejtetteb „zugokba” is.

Nincs mit szépíteni ezen.

Egy neves töreténész asszony igen higgadtan és tárgyilagosan nyilatkozott erről: Érdekek vannak, és illúzió itt bármiféle igazság.

Szabó Magda „Az őz” című regénye döbbenetes látlelet arról, milyen mindent felemésztő gyűlölet mozgathat embereket és „világokat”. Maga a szerző nyilatkozta erről a művéről: „Én, aki írtam, nem olvasom, félek tőle!”

– 2. Az ember gonoszsága a „vallásosságát”, a hitét is tönkreteszi.

Még a próféta, Jónás is menekül az Isten elől, és a prófétai szolgálat elől (1–3); – a viharban mindenki a saját istenéhez kiált (4–5); – eközben a próféta alszik és nem imádkozik (6); – a viharban hánykódok pedig könyörtelenül keresik a felelőst, akit frusztrált dühükben megbüntethetnek a vihar miatt… (7–11).

És ez még csak a hajó, „az egyház hajója”, és nem is Ninive!

– 3. Egyetlen esélyünk, hogy az Úr tud erről, feljut Őhozzá a gonosz hatalma és a gonoszság tobzódása.

Ő az, aki hatalmasabb a gonosznál, és aki bűnbánatra (12), Őhozzá való kiáltásra segíti népét, megváltó kegyelmet készít elő Övéinek az istenfélelemben (13–16), hogy el ne vesszünk (János 3,16).

Ha pedig engedetlenségünk következményeit itt mégis hordoznunk kell, jobb a tengerbe vettetés, mint a kárhozatba… (15). Jézus Krisztus kegyelme „tengernyi”.

Szerző: refdunantul  2017.08.07. 04:00