A KÉTSÉGBEESÉS HITVALLÁSA EZ. – 1. Jób, felfoghatatlan szenvedései között is vallja Isten létét, jelenlétét, hatalmát. Jób végig vallja azt, hogy Őneki Istennel van dolga, mert övéi életében minden Istentől jön. Jób végig hitvalló marad, kétségbeesésében is az Úr színe előtt áll. De messze van ettől a mai, jóléti társadalmak embere. – 2. Jób ezzel a hittel vallja, hogy a világot teremtő és fenntartó hatalmas Istennel szemben sem neki, sem a barátainak nem lehet igaza (1–12). Az Úr igazát ember nem kutathatja ki, mint ahogy ezt a bölcsek gondolták (10). Isten azt tesz, amit akar, ezt nem lehet az emberek által felismert isteni igazsággal lemérni, még akkor sem, ha az kijelentésen alapul, mert Istent az ember soha nem birtokolhatja. – 3. Jób végig elismeri Isten hatalmát, de kétségbeesve panaszolja el, hogy nem érti Istent (13–24).* – 4. Jób nem hallgat el! Ez is hitvallásának része. Jób valójában kegyelemért könyörög, Jézus Krisztust hívja (33–35).**

Cselekedetek 18,18–23

409. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Isten esetleges jogos haragja sem jelent megoldást Jób számára a szenvedések között (13); – hiszen, ha mégis rejtett bűnei miatt kapta a büntetést, azokat meg nem történtté tenni nem tudja (29–31).

– Jób nem érti az Istent és nem látja a megoldást, miközben kínjai egyre nehezebbek, és az idő úgy rohan, hogy a szenvedő számára mégis megáll (25–28).

** De jó, hogy Jób nem hallgatott el, és nem hagyta, hogy a „kegyetlenül kegyes” bölcsek szorongassák „kockába” a világot és az Istent!

Szerző: refdunantul  2017.06.14. 04:00