Farkas József indította úgy egyik evangélizációs sorozatát, hogy a biblia erdejében mindenki megtalálja az a fütyköst, amivel Istenre hivatkozva JÓL FEJBE VÁGHATJA A MÁSIKAT.* Bildád beszéde ezt a gondolatot igazolja. – 1. Itt egy egyszerű, de világos és biztos szemlélet áll előttünk: A feddhetetlenek jutalmat kapnak, a gonosztevők pedig büntetést nyernek (2–7; 20–22).** Ez a szemlélet az életben eligazodási pontokat ad, mert a fekete-fehér gondolkodás leegyszerűsíti ezt a bonyolult világot. – 2. Ez az egyszerű szemlélet az elődök valamiféle hagyományán alapul, amiből tanrendszer lesz, amit idézünk, amire hivatkozunk, és aszerint ítélünk másokat, gyönyörű képekkel szemléltetve a mondanivalót (8–19). Ez a tanrendszer szinte még az Istent is köti, – szerintünk! –3. Ennek az egyszerű szemléletnek, így Bildád beszédének is sok részigazsága lehet. Sőt, valljuk, hogy van igazság! A szenvedő emberrel szemben azonban igazságról beszélni értelmetlen és embertelen. Isten igazsága a Jézus Krisztusban megmutatott megváltó szeretete, amelynek elfogadása is kegyelem. Felette nagy titok ez! Itt megállunk!

Cselekedetek 18,1–17

172. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* Ebből a játékból pedig jobb kiszállni.

** Belegondolok, gyakorlatilag ma is erre a srófra jár az agyunk. Látható ez akkor, amikor valaki bajba kerül körülöttünk, mi pedig a feddhetetlenek sterilitásával tartjuk távol magunkat az ügytől, még ha látványosan talán segítünk is a bajba jutottnak.

Szerző: refdunantul  2017.06.13. 04:00