AZ ISTENI KEGYELEM OKÁN VAN MINDENÜNK. Ez pünkösdi felismerés. – 1. Jób istenfélő, tetten érhető bűnöktől mentes, feddhetetlen, kegyességét gyakorló ember volt. Ennek jeleként az Úr gazdagon megáldotta Jób életét: népes családdal, vagyonnal, tekintéllyel (1–5). – 2. A Sátán azonban megrágalmazta Jóbot, hogy ő csak „érdekből” ilyen, mert ez neki „kifizetődő” (6–12). Okkal, érdekből jó az ember, mégpedig a jutalomért! – 3. A rágalom azonnal gyanút szült a „mennyei tanácsban”, kivéve Istent, aki engedi, hogy próbára tegyék Jóbot, de őt magát nem adja ki a kezéből (12). Isten nem engedi el a kezünket, még akkor sem, ha csak érdekből, számításból fogjuk az Övét; – de akkor sem, ha mi már rég eltaszítottuk magunktól az Ő kezét. – 4. Jézus Krisztus az Isten kegyelmesen kinyújtott keze mifelénk. Ha jól megy sorod, jusson eszedbe, hogy mekkora kegyelem alatt vagy; – ha rosszul menne sorod, akkor is jusson eszedbe, hogy mekkora kegyelem hordoz! Nem érdem, kegyelem! Az isteni kegyelem okán van mindenünk.

Cselekedetek 15,36–41

375. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* – Jób könyve a babiloni fogság utáni kor bölcsességirodalmának alkotása, noha maga a történet jóval korábban játszódik.

– A korábbi kegyességi gondolkodás csődöt vallott, miszerint az egyes ember életének alakulása az egyén magatartásának eredménye. Aki jól viselkedik, az jutalmat kap, aki pedig rossz volt, annak büntetés jár. Jób könyve mélyebbre megy ennél. Ugyanakkor rámutat arra, hogy a mai napig alig jutottunk túl ezen a primitív sémán, mert a 21. század elején sem gondolkodunk másként. Észrevettem, hogy milyen nagy élvezettel csámcsogunk mások kudarcain, és meg is magyarázzuk, hogy mit rontott el az illető, hogy ide jutott, és ténylegesen is ezt érdemelte. Szemléletünk alig változott az évszázadok alatt.

– Jób könyvében azt is látjuk, hogy a közösség sorsának alakulása mellett az egyén életének alakulása is az érdeklődés színterére került.

– A hagyományos tanítások, örökölt hitbeli tartalmak, és a megtapasztalt valóság ellentmondása is izgalmas kérdésként került elő itt.

Szerző: refdunantul  2017.06.05. 04:00