EZEK A STATISZTIKÁK! Tendenciákat, tényeket mutatnak, meg késztetést arra, hogy a tényeknek higgyünk, és ne a mi Urunk hatalmának, aki hatalmával legyőzte a halált is. Ha a statisztikáknak hinnénk, meg a tényeknek, akkor a megváltás csodája, és minden abból fakadó, alapvető reménységünk is semmissé lenne. A statisztikák fontosak lehetnek, rövidtávon esetleg, de a Sátán késztetése az, ha azokból hosszútávú és végső jövendőnkre nézve vonnánk le következtetést (1). Itt is a nagy kísértő vitte rá erre Dávidot, aki még Jóáb figyelmeztetése ellenére sem állt el az ördögi kísértéstől, hogy északról, nyugatra és délnek haladva megszámolja hadviselő férfiainak számát (4–7). Az adatok egyébként, más helyekkel összevetve, harmonizálhatók (1Krónikák 21,5–6; 27,1–15). Dávid a maga erejében akart bízni, dicsekedni; – pedig az Úrnál van minden győzelmünk záloga, ahogy ezt, milyen szégyen Dávidra nézve, Jóábnak kellett megfogalmaznia: Az Úrnak van hatalma a népet „megszaporítani”, illetve „kicsinyként” is megsegíteni (3).*

Cselekedetek 15,6–11

368. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* – Egyébként, ez a nyolcszázezer északi és ötszázezer déli, tehát összesen egymillióháromszázezer harcos valójában semmi a környező népek hadseregének nagyságához képest (8-9).

– Így járunk, ha dicsekedni akarunk: valójában az derül ki, milyen picik és szánalmasak vagyunk.

– Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék (Ézsaiás 10,15; 2Korinthus 10,17).

– Dávid végül kénytelen döbbenni nyomorúságára és leborulva az Úr előtt, kénytelen elhordozni újabb bukásának következményét (10).

Szerző: refdunantul  2017.06.02. 04:00