Most nem magyarázom az igeszakaszt, hanem arra indítom az olvasót, ha eddig nem tette volna, akkor vegye végre kézbe a Bibliát, és OLVASSA EL A MAI IGESZAKASZT. Az Ige mellett rovat ugyanis csak az adott bibliai rész elolvasása után lehet üzenetté. Gyerekkoromból emlékszem arra a gyakori élményre, hogy éjszaka esett, reggelre verőfényesen ragyogott a nap, kivirágzott a cseresznyefa, sarjadt az élet, az öröm, a reménység (4). Ritka élmény ez manapság? Ha ritkának gondoljuk már ezt az élményt, ha nem így látjuk a világot, akkor figyeljünk Dávidra, aki nagyon megfáradt, és az Úrra tekintve, megfáradva is énekelt, hálát adott, ragyogott, bíztatott… Az ember egy idő után megfáradhat (Áprily Lajos, A Finálé). Így történt ez Dáviddal is. A belviszályok, az utódlás körüli versengések, az ellenség elleni állandó harcok, és saját bűnei miatt is; – Dávid elfáradt; – arról nem is beszélve, hogy egyszer majdnem megölték, ezért ettől kezdve nem engedték ütközetbe (21,15–17). De Dávid éppen ezért mindenestül az Úrhoz fordult: ezután imádságokat írt.

Cselekedetek 14,21–28

397. dicséret

* A teljes igemagyarázat:

Most nem magyarázom az igeszakaszt, hanem arra indítom az olvasót, ha eddig nem tette volna, akkor vegye végre kézbe a Bibliát, és olvassa el a mai igeszakaszt. Az Ige mellett rovat ugyanis csak az adott bibliai rész elolvasása után lehet üzenetté.

Gyerekkoromból emlékszem arra a gyakori élményre, hogy éjszaka esett, reggelre verőfényesen ragyogott a nap, kivirágzott a cseresznyefa, sarjadt az élet, az öröm, a reménység (4).

Ritka élmény ez manapság?

Ha ritkának gondoljuk már ezt az élményt, ha nem így látjuk a világot, akkor figyeljünk Dávidra, aki nagyon megfáradt, és az Úrra tekintve, megfáradva is énekelt, hálát adott, ragyogott, bíztatott…

Az ember egy idő után megfáradhat (Áprily Lajos, A Finálé).

Így történt ez Dáviddal is. A belviszályok, az utódlás körüli versengések, az ellenség elleni állandó harcok, és saját bűnei miatt is: Dávid elfáradt, egyszer majdnem megölték, ezért ettől kezdve nem engedték ütközetbe (21,15–17).

De Dávid éppen ezért mindenestül az Úrhoz fordult: ezután imádságokat írt.

Akkori lelkiállapotát tükrözi, hogy utolsó szavainak nevezi ezt a „költeményt”.

Mégis, inkább hálaadó imádságnak nevezhetjük ezt az éneket!

Bizony kerülhetünk ilyen lelkiállapotba, mint amilyenbe Dávid került.

Isten gyermeke az, aki minden nyomorúsága ellenére, utolsónak gondolt szavaiban is így tud énekelni.

Tessék csak kézbe venni, és elolvasni ezt az éneket, forgatni az értelemben, a szívben, megállni imádságos szívvel az Ige mellett…

– 1. Dávid magasra emelt férfinak nevezi magát. Valóban, Isai fiából, az egyszerű betlehemi pásztorból Izráel költő tehetséggel megáldott királya lett.

– 2. Ennél azonban sokkal többről van szó: Dávidot az Úr emelte magasra, amit maga Dávid megvall, ezért ő több, mint egy király, végképp több, mint egy költő (1): Isten elhívott, felkent eszköze Dávid, mint király és mint költő is, vagyis az Úr szólt és cselekedett általa (2); az Úr tette őt alkalmassá, kősziklává a szolgálatra (3), hogy olyanná lehessen, mint a fölkelő nap a felhőtlen reggelen, amelynek sugarától eső után fű zöldül (4). Valóban, akit magasra helyezett az Úr, annak napként kell ragyognia sokakra, hogy növekedhessenek, élhessenek általa a népek (4). Ez a ragyogás az Úr ragyogása felkent szolgája által.

– 3. Dávid az Úrnak tulajdonít mindent, aki mindent elrendezett, mindent biztosított, örök szövetségének védelmével vette körül őt. Bizony kellett is, mert Dávid sokszor átlépte a határokat, de az Úr nem engedte el választottját. Minden javunk, minden örömünk, életünknek értelme az Úrtól való, csakis Őtőle (5). Igen, az Isten, Jézus Krisztusban mindent elrendezett!

– 4. Dávid még azt a bölcsességet is megkapta, hogy az elvetemültekkel is tudjon bánni! Ez nagy ajándék. Bizony nem kell őket „fogdosni”, ahogy a tövist sem fogdossuk. Ha pedig tövis kerül útunkba, akkor csak bottal és vassal tudunk közelíteni ahhoz, vagy van más esélyünk is? Jézus Krisztus által igen. (6–7). De leginkább nem kell tövises helyen járni.

Szerző: refdunantul  2017.05.31. 04:00