A 18. zsoltárban is olvashatjuk Dávid énekét, aki halálos nyomorúságában felkiáltva megtapasztalta az Úr szabadítását, ezért MAGASZTALJA KŐSZIKLA ISTENÉT (1–7). – 1. Isten cselekszik! Isten megjelenik (8–16). Lenyúl, kihúz, megment, tágas térre visz. Ő a mi támaszunk (17–20). Isten megjelenése nem dörgedelmes, hanem irgalmas; – ahogy, amilyennek Jézus Krisztusban megmutatta magát. – 2. Isten kegyelmez! Valóban így van: Isten a hűségeshez hűséges (26), és a hamisnak ellenáll (27). De ennél a szimpla egyenletnél (21–25) Isten sokkal hatalmasabb: Ő ugyanis a nyomorultat is megsegíti (28), és mindazokat, akik az Ő mécsesének világosságában alázattal rádöbbennek saját méltatlanságukra (29). – 3. Isten oltalmaz! Velünk van, és Ővele a lehetetlen is lehetségessé lehet. Ő megszólít, vezet, utat mutat, falakon is átemel, felemel, oltalmaz és megerősít. Csak Ő az Úr! Csak Ő az egyetlen irgalmas menedék (30–37).*

Cselekedetek 14,8–20

138. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* – 3. Az Úr oltalma azt is jelenti, hogy végérvényesen soha nem győzhetnek ügyének ellenségei, nem alázhatják meg népét.

Ő elégtételt vesz és méltó győzelemre vezet.

De az elégtétel és a győzelem mikéntjét hagyjuk meg Őneki (38–43).

– 4. Isten megszabadít!

Ő él, és mi is élni fogunk!

Ő nemcsak ellenségeink kezéből szabadít meg.

A legtöbbet adja, örök életet és üdvösséget a Jézus Krisztusban.

Ez a bizonyosság már ebben a világban boldoggá tesz minket, ezért mindenkor ezt hirdetjük a népek között (47–51).

Szerző: refdunantul  2017.05.30. 04:00