A HÍR, AZ INFORMÁCIÓ HATALOM – mondogatjuk gyakran, és élvezzük is, ha adott helyzetben mi több „információval”, „tudással” rendelkezünk a másiknál.* – 1. Sok kérdés vetődik fel itt. – Kedves-e Istennek, híreket vinni a másikról? – Tudunk-e inkább hallgatni, bármelyik oldalon állunk is, mint híreket vinni, amikor olcsó fecsegés, netán aljas árulás szólni, vagy éppen embertelen... – Egyáltalán, milyen ügyben, kinek az oldalán vagyunk mi hírvivők? – 2. Ez az utóbbi döntő kérdés, hiszen Isten népe egyetlen ügy kapcsán szólalhatna csak meg, az evangélium, a megváltás krisztusi örömhíre kapcsán, amely minden más szavát és tettét is meghatározza (15–17); ezért vállal veszélyeket (18–22); ezért lemond minden gyarló, gyilkos és öngyilkos hiúságról (23); ezért védelmezi és segíti az Úr szolgáit (24–29); de még ezért az ügyért sem folyamodik soha sem aljas eszközökhöz (24–26). – 3. Érdemes lenne egyszer bűnbánatot tartani, hogy miért, milyen ügyben, milyen lelkülettel hordjuk mi a híreket? Mert hordjuk…

Cselekedetek 10,23b48

298. dicséret

* Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

A tudás is relatív, mert egy informatikus tudása semmitérő például éhínség idején, a kétkezi munkát végző földműves tudásához képest.

Szerző: refdunantul  2017.05.18. 04:00