ILYEN A PRÓFÉTAI BESZÉD, mint Nátán próféciája. Az egyház négy fontos szolgálata: a tanítás, az evangéliumi ébresztés, a bíztatás és a prófétálás (2Timóteus 4,8). – 1. A prófétát az Úr küldi (1), világos üzenettel, amit a próféta hűséggel és bátran továbbad, még a „királynak” is. Vagyis a próféta Isten akaratát hirdeti és képviseli egy adott, konkrét helyzetben (7–10). – 2. A próféta meghirdeti az Isten konkrét ítéletét, hiszen az Úr nem nézheti el a bűnt, mert akkor igent mondana arra. Keservesek Dávid bűnének következményei, rettenetesen keservesek, amelyek rámutatnak arra, hogy a mi bűneink miatt sokan szenvedhetnek, lehetnek áldozattá. Bizony így van ez ma is. Nem is kell ehhez teológiai felismerés, csak tapasztalat. Nem az a kérdés, hogy ez így igazságos-e, hanem az, hogy mikor döbbenünk rá végre arra, hogy felelősek vagyunk egymásért (10–13).  – 3. A próféta egy példabeszéddel vezeti be mondandóját (1–6), hogy annál leleplezőbb legyen a prófécia (7), és túl a leleplezésen, összezúzzon, így valóságos bűnbánatra, megtérésre segítsen, odavezessen a kegyelmes Úr színe elé (13).*

Cselekedetek 6,8–15

242. dicséret

Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

* – Kegyelmet kaphatunk, de bűneink itteni következményeit hordoznunk kell (14).

– Bizony, halk a prófétai szó az egyház ajkán.

Szerző: refdunantul  2017.05.04. 04:00