A HITETLEN ENGEDETLENSÉG TILTOTT BŰNÉBE ESIK Saul, aki Isten törvénye szerint eltávolítja ugyan a halottidézőket és a jövendőmondókat az országból, mintha engedelmes lenne (3), hiszen Isten Igéje szerint minden ilyen jelenség nem valós, de az ember lelkét gonoszul mélyen érinti, éppen ezért tilos (5Mózes 18,9-14). Az Úrtól kell várni minden útmutatást, az itteni világ keretei között, az Őtőle való rendben. Saul meglátta a roppant filiszteus sereget, és megijedt (4–5). Ám Saullal már nem állt szóba az Úr (6). Akkor Saul mégis halottidézőhöz fordult (7). – A halottidéző asszony a harmadik tévelygő ebben a történetben, Dávid és Saul után. A halottidéző asszony „szemfényvesztően”, üzletelően hazug (12). Saul nem lát semmit, az asszony becsapja. Mennyi ilyen kétes eszközzel él a ma embere, ahelyett, hogy a konkrét Igére figyelne, Isten áldott, érthető, nekünk kijelentett szavára. – Tévelyeg itt mindenki. Tévelyeg Dávid, tévelyeg Saul és a halottidéző asszony is. „Tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát!” (Máté 22,29) Szabadíts meg Urunk, és vezess minket az engedelmesség útján.

Márk 14,6672

342. dicséret

A teljes igemagyarázat:

A HITETLEN ENGEDETLENSÉG TILTOTT BŰNÉBE ESIK Saul, aki Isten törvénye szerint eltávolítja ugyan a halottidézőket és a jövendőmondókat az országból, mintha engedelmes lenne (3), hiszen Isten Igéje szerint minden ilyen jelenség nem valós, de az ember lelkét gonoszul mélyen érinti, éppen ezért tilos (5Mózes 18,9-14).

Az Úrtól kell várni minden útmutatást, az itteni világ keretei között, az Őtőle való rendben.

Saul képmutató, mintha az Úrtól várna mindent.

Meglátta azonban a roppant filiszteus sereget, és megijedt (4–5).

Ám Saul már olyan sokszor volt engedetlen, hogy az Úr nem válaszolt neki az akkor elismert módokon: nem szólt sorsvetéssel, nem szólt álomban, nem szólt próféta által, vagyis Igéje által (6), ezért Saul mégis halottidézőhöz fordult (7).

A halottidéző asszony a harmadik tévelygő ebben a történetben, Dávid és Saul után.

A halottidéző asszony „szemfényvesztően”, üzletelően hazug (12).

Saul nem lát semmit, az asszony becsapja.

De Isten ebben a formában sem enged a gonosznak, mert az asszony „ámításán” keresztül a „megidézett” Sámuel ugyanazt mondja, amit életében is mondott (15–19); – vagyis a helyzet Saulra nézve nem változott, hanem kárhozatosan rosszabb lett.

Mennyi ilyen kétes eszközzel él a ma embere, ahelyett, hogy a konkrét Igére figyelne, Isten áldott, érthető, világos, befogadható, nekünk kijelentett szavára.

A történetből kiderül, hogy mégis az a bűnösebb, aki ezt az okkult szolgáltatást igénybe veszi.

Ez az asszony, látva a rossz hírtől Saul halottsápadt arcát, legalább megeteti az étvágytalanságtól és még inkább a riadalomtól legyengült embert (20–25).

Ennyi elég lenne, a többivel felhagyhatna ez az asszony, és még áldássá is lehetne az élete.

Tévelyeg itt mindenki.

Tévelyeg Dávid, tévelyeg Saul és a halottidéző asszony is.

„Tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát!” (Máté 22,29)

Szabadíts meg Urunk, és vezess minket az engedelmesség útján.

Szerző: refdunantul  2017.04.11. 04:00