Olyan az emberi élet, mint egy gennyes kelés: Nincs igaz ember egy sem (3,10). Elsőre azt gondolnánk, hogy Isten konkrét kijelentése, Igéje, tökéletes törvénye segít, hogy végre rend legyen ebben a világban. A zsidók büszkék is voltak a törvényre: övék a világosság, ezért ők…

Szerző: refdunantul  2016.09.30. 04:00

Sok a titok? Mi lesz velünk? Az apostol is gyakran dadog. Egy biztos, Isten az irányt, üdvösséges szándékát világossá tette. Ez minden nyomorúság és gonoszság során, de minden gyarló teológiai vita közepette is az egyetlen vigaszunk. Ravasz László tömören fogalmaz itt: Ádám…

Szerző: refdunantul  2016.09.29. 04:00

Az igaz hit megragadja az Isten ígéretéből következő reménységet (5), és a „nem lehet” ellenére is megragadja az isteni „lehet” reménységét. Éppen ez az igaz hit dialektikája, ahogy Ábrahámmal kapcsolatban leírja az Ige, hogy reménység nélkül is reménységgel hitt…

Szerző: refdunantul  2016.09.28. 04:00

Érdemes lenne számba venni, hányféle „halál-szituáció” szorongat bennünket. Mire nézel: - a múló időre, az elhalt testre, a kiégett lélekre, a lehetetlen és gonosz körülményekre, és reménytelenül feladod; - vagy megragadod az Isten ígéreteit, és remélsz. Ez a hitben…

Szerző: refdunantul  2016.09.27. 04:00

Dicsekvésektől hangos a világ. Mindenki mondja a magáét, igazolja magát, csak a „jót” mondja el magáról, még szerényen is. Persze lehet dicsekedni mások előtt, az Úrban (2Korinthus 1,12-14), de ez a dicsekvés mindig hálaadással és őszinte alázattal gazdag; - tudva, hogy…

Szerző: refdunantul  2016.09.26. 04:00

Nincs különbség (22). Isten tökéletes igazsága szerint mindenki vétkezett és nélkülözi az Isten dicsőségét (23). Valóban, a legszentebbnek tűnő élet is, közelebbről vizsgálva már nem ragyog, hanem fakul és foszlik. Isten dicsőségének „nagyítója” mindent lát, kimutat.…

Szerző: refdunantul  2016.09.25. 04:00

Micsoda méltóság: Isten ránk, az Ő népére bízta üzenetét, az örömhírt (1-2). Ahogy akkori népe között, úgy mai népe között is sokan visszaélnek ezzel a csodálatos feladattal: elfelejtik, hogy kegyelem alatt állnak, és semmivel sem különbek azoknál, akik felé szólják az…

Szerző: refdunantul  2016.09.24. 04:00

Az apostol valójában arról szól, hogy jogos az Isten haragja minden emberen, a zsidókon és a nem zsidókon egyaránt, hiszen mindegyik ismeri az Isten akaratát, és mindegyiknek bűne, ha nem cselekszi azt. De nagyobb a bűne és a felelőssége azoknak, akiknek az Úr konkrétan kijelentette…

Szerző: refdunantul  2016.09.23. 04:00

Elveszni, ítéletre jutni. Nem merjük végiggondolni ezeket a kifejezéseket.* Az élő Isten nélkül már e-világban elveszett, ítéletes, halott állapotunkat éljük: ezt az igazságot a mindennapokban úgy fejezzük ki, hogy „pokollá tesszük egymás életét”; - márpedig azzá…

Szerző: refdunantul  2016.09.22. 04:00

Egy mutatóujj: ő volt, ő a rossz; - aztán szinte hozzágondoljuk: én meg a jó vagyok. Primitív séma, de ma is így gondolkodunk, hívő emberként is. Már az édenkertben így kezdődött: egymásra hárítjuk a felelősséget (1Mózes 3,12-13). Minden vita, feszültség, zsarolás, harc…

Szerző: refdunantul  2016.09.21. 04:00

Ne csodálkozzunk Isten haragján. Nézzünk csak szét a világban, saját életünkben, vizsgáljuk meg önmagunkat. Az Ő haragja jogos. Mindenhol gonoszságot tapasztalunk, különösképpen, ha érdekütközés, vagy baj történik. Isten Igéjének igazságát a tapasztalataink igazolják.…

Szerző: refdunantul  2016.09.20. 04:00

Ez a levél valóságos örömhír. Az evangélium legtömörebb megfogalmazása, mindjárt itt a levél kezdetén olvasható. Isten szent Fiáról szól az evangélium, aki test szerint Dávid utóda, de a Szentlélek szerint a halálból való feltámadása által Isten hatalmas Fiának bizonyult.…

Szerző: refdunantul  2016.09.19. 04:00

Ahol a vezető hitetlen, ott a nép is egyre hűtlenebb lesz: eltávolodik az Úrtól, egyre utálatosabb és tisztátalanabb szokásokat tanul el (14), amely „jóléti nyomorúságot”, vagy szegénységben megmutatkozó nyomorúságokat szül. Az istentelenségre azonban nemcsak a…

Szerző: refdunantul  2016.09.18. 04:00

A kortörténet ismerete elengedhetetlen. A megerősödő Babilónia megtámadta Asszíriát. Nékó egyiptomi fáraó a szorongatott asszírok segítségére sietett. Jósiás viszont azt remélte, hogy Babilónia segítségével, saját uralma alatt újraegyesítheti Júdát és Izraelt. Ezért…

Szerző: refdunantul  2016.09.17. 04:00

Lám, Nékó fáraó is az „istenre” hivatkozik, nyilván a saját istenére, aki hadakozásba küldte, és aki ebben a harcban vele van, tehát ne merjen senki ellene fordulni (21). Ugyanakkor a szövegből kiderül, hogy most tényleg az élő Isten szólt Nékó fáraón keresztül, és…

Szerző: refdunantul  2016.09.16. 04:00

Jósiás király is helyreállította az istentiszteletet, mindenben az előírások szerint, akárcsak Ezékiás király (16). Ő is szép rendben szolgálatba állította a papokat és a lévitákat, buzdítva őket az Úr házának szolgálatára (1-7). Ő is, mint Ezékiás, a vezető embereivel…

Szerző: refdunantul  2016.09.15. 04:00

Jósiás király összegyűjtötte Júda teljes népét, apraját és nagyját, mindenkit. Ekkor maga a király olvasta fel a szövetség könyvének minden szavát (29-30). Tehát az ország vezetője az, aki mindenkivel megismertette az Úr minden Igéjét. A király így lett az Úr eszköze,…

Szerző: refdunantul  2016.09.14. 04:00

Az Úr kegyelme láthatóan mindig abban mutatkozik meg, hogy akit ez a kegyelem megragadott, az fogékony az Úr Igéjére, engedelmesen ahhoz igazodik, és bűnbánó alázattal meghajol az Úr előtt. Egy idősebb barátom mutatta: - Nézd azt a hatalmas, felfelé törő tuját, egykor olyan…

Szerző: refdunantul  2016.09.13. 04:00

Megütközve olvasom, ezt mondjuk magunkról: Keresztyén Európa nem létezik, nincs mit védeni. Indulatom egy pillanatra a hatalmába kerít, és határozottan tiltakozik: Vagyunk, itt vagyunk, és nem engedjük el Jézus Krisztus ügyét! Aztán marad az imádság, de az elég. Urunk, adj…

Szerző: refdunantul  2016.09.12. 04:00

Más a világi történetírás értékelése, és más a bibliai értékelés. Ez Manassé király esetében szembetűnő (Kr. e. 687-643), hiszen ezt a királyt, egészen a nagy nyomorúságában történt megtéréséig (11-13) úgy értékeli az Ige, mint istentelen uralkodót (1-10). Ezzel…

Szerző: refdunantul  2016.09.11. 04:00

A romlás útja. – Manassé király (Kr. e. 687-643) Ezékiás fia volt. Egy hívő „királynak” is lehet istentelen fia, aki mindent szétrombolt, amit az apja felépített; sőt, aki a romlás legmélyebb bugyraiba jutott (6). – Az idegen istentisztelet újbóli bevezetése, a legszentebb…

Szerző: refdunantul  2016.09.10. 04:00

„Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.”(Jakab 4,6; Példabeszédek 3,34) – 1. Ezékiás király (Kr. e. 716-687) megtapasztalta mindezt. Halálos betegségében, majd kevélységében megalázta magát és meggyógyult (24). – 2. Tehát az Úr ebben a…

Szerző: refdunantul  2016.09.09. 04:00

Isten népének hitvallása. – 1. Isten népe nem rettent meg az „idegen” népek fenyegetésétől, noha Szanhérib, asszír király, a maga erejével dicsekedve gyalázta haderejüket, Istenüket, hitüket (9-19). – 2. Isten népe bízott az Úrban, tudva, hogy a leghőzöngőbb dicsekvő…

Szerző: refdunantul  2016.09.08. 04:00

Az Istennek kedves megújulás jelei. – 1. Amit az Isten megítélt, azt el kell engedni, „le kell rombolni”. Csak így lehet valóságosan újat kezdeni (1). – 2. Nincs megújulás istentisztelet nélkül. Itt nincs vita arról, hogy milyen legyen az igazi istentisztelet, hiszen az Úrtól…

Szerző: refdunantul  2016.09.07. 04:00

Mit él át Isten népe az Úr színe előtt? – 1. Nagy öröm együtt lenni az Úrban egymással. Ezért a kovásztalan kenyerek egy hétig tartó ünnepét még egy hétig meghosszabbították. Azok a testvéreink, akikkel ezt az örömöt átéljük. Ahol tartós feszültséggel jár a…

Szerző: refdunantul  2016.09.06. 04:00