Hol találjuk meg itt a jelét annak, hogy Sámsont AZ ÚR LELKE IRÁNYÍTOTTA? (14,6;19) Az Úr Lelke munkálkodott Sámsonban, bár nem úgy, ahogy azt mi megszoktuk. Itt az Úr Lelkének munkája abban állt, hogy Sámsonon keresztül az Úr ürügyet keresett a filiszteusok ellen (4). Hiszen…

Szerző: refdunantul  2016.05.31. 04:00

Az ember, amikor valóságosan, „koncentráltan” megtapasztalja ISTEN KÖZELSÉGÉT, mindig ebben szeretne élni (Máté 17,4). – 1. Isten közelségét különösképpen azok tapasztalják meg, akik tudják, hogy olyan segítségre szorulnak, ami emberileg megoldhatatlan (2-3). Ezek az…

Szerző: refdunantul  2016.05.30. 04:00

Egy „mintaszerű” KONFLIKTUS LÉPÉSEIT olvashatjuk itt: becsmérlés (4), versengés, szemrehányás (1-2), fenyegetés (1), visszavágás (5-6). tettlegesség. - Jefte nem kap köszönetet azért, hogy megszabadította népét az ellenségtől; sőt, kritika, szemrehányás éri, köszönet…

Szerző: refdunantul  2016.05.29. 04:00

A csata előtt az Úr Lelke szállt Jeftére (29). Tehát nem az ereje, bátorsága, leleményessége, valamint rendkívüli képességei által aratott győzelmet, hanem csakis azért, mert az Úr vele volt. Ez a pecsét: az Úrtól bizonnyal jön a szabadítás. E nélkül minden emberi…

Szerző: refdunantul  2016.05.28. 04:00

Jefte javára legyen, hogy először békés úton próbálta megoldani a problémát, higgadtan tárgyalásokat kezdett. Az Úr Lelke munkált ekkor benne. - A tárgyalás azonban valójában lehetetlen. Ez az emberi bűn természete: ilyenkor ugyanis szembetűnő, hogy mindenki lecövekel, nem…

Szerző: refdunantul  2016.05.27. 04:00

A mai igeszakaszban Izráel két vezetőjéről olvasunk, mindegyikük bő két évtizeden át vezette Isten népét (1-6). Az ő szolgálati idejük alatt béke, rend és gyarapodás jellemezte az országot. Látszólag eseménytelen negyvenöt esztendő volt ez, amit pár versben elintéz a könyv…

Szerző: refdunantul  2016.05.26. 04:00

Szövevényes ez a történet, mint maga az élet: elég mindezeket kibogozni. - De a lényeget összefoglalja az Ige, mindjárt az elején (22-24), majd a végén (55-57): Isten megbüntette Abimeleket és Gedeont, korábbi vérontásukért, aminek eredménye valóságos népirtás, akik eddig…

Szerző: refdunantul  2016.05.25. 04:00

Aki „királlyá” akar lenni, az mindenre képes. Egészen más, ha valakit az Isten tesz „királlyá”. Isten figyelmeztet, mégpedig Gedeon életben maradt, legkisebb fia által. Jótám egy példázatot mond el. Ez a történet a fák királyválasztásáról szól, ami mindent elmond a…

Szerző: refdunantul  2016.05.24. 04:00

Többször említettük már, hogy Gedeon sem volt tökéletes ember. – 1. Egyrészt korának embere volt, aki az akkori harci módon, a kegyetlenséget sem nélkülözve küzdött (20-21). Emellett szintén korának gyermeke volt Gedeon abban, hogy sok felesége volt (29-32). – 2. De ezek…

Szerző: refdunantul  2016.05.23. 04:00

Isten az elején ad erőt és bölcsességet Gedeonnak. – 1. Gedeon megnyugtatja a féltékeny efraimiakat, mert az ő tetteiket is elismeri, ahol pedig elismerjük a másikat, ott megenyhül a féltékeny indulat (1-3). – 2. Gedeon nem enged azonnali teret gyarló emberi indulatainak, amikor…

Szerző: refdunantul  2016.05.22. 04:00

Isten adja a győzelmet. – 1. Gedeon jelet kért, hogy megbizonyosodjon arról, az Úr vele van. Háromszor is kapott már ilyen jelet (6,36-40). – 2. De Isten még tovább megy, mert úgy is ad jelet Gedeonnak, hogy ő ezt nem kéri. Ilyen jel az is, hogy Isten egészen gyengévé tesz, mint…

Szerző: refdunantul  2016.05.21. 04:00

Milyen állapotban volt Isten népének hite? – 1. Azt a Baál-oltár, amit Gedeon lerombolt, nem az idegen hatalom építette oda, hanem Isten népe állította fel. A hitetlenség és a hűtlenség sötét éjszakája volt ez az időszak. Ez a Baál-oltár Gedeon apjának házi oltára volt…

Szerző: refdunantul  2016.05.20. 04:00

Egy sivatagi rabló nép, Midján népe tör rá Isten népére. Ezek nem dolgoznak, hanem sáska mennyiségű embertömegeik lerohanják és elveszik a másét. Isten népe az életét menti, barlangokba menekül, miközben tétlenül szemléli, hogy ezek újra és újra elviszik mindenüket,…

Szerző: refdunantul  2016.05.19. 04:00

Kétszer is olvassuk Debóra énekében azt, ahogy a prófétanő kiemeli magát: „mígnem fölkeltem én, Debóra, fölkeltem én, Izrael anyjaként” (7). Megüti a fülünket ez a fogalmazás. Túl sok az „én”, ez pedig visszatetsző, még akkor is, ha érdemes lenne rá az illető. –…

Szerző: refdunantul  2016.05.18. 04:00

A vesztes mindig megalázott helyzetbe kerül. Itt azonban az egész helyzet megalázó. Harccal, karddal oldjuk meg a dolgainkat, és kard által is veszünk el (Máté 26,52). Sisera és Jáél, ezek itt mind megkérdőjelezhető emberek. Nem humanista szempontok szerint, hanem Isten Igéje…

Szerző: refdunantul  2016.05.17. 04:00

Debóra prófétanőt nem harcolni hívta Bárák hadvezér. A prófétanő jelenléte az Isten ígéretére való figyelmeztetést biztosította serege számára, a győzelem megtapasztalását, amit nem az ő erejük, hanem maga az Úr Lelke ad meg nekik (12-16). Tehát amikor Bárák Debórát…

Szerző: refdunantul  2016.05.16. 04:00

Ezek a bírák halvány előképei az egyetlen, örök szabadítónak, Jézus Krisztusnak. Isten Lelkének munkája szembetűnő itt. – 1. Isten Lelke adott nekik tekintélyt, hogy az egyébként jelentéktelen, hétköznapi emberekre hallgasson a nép (9). – 2. Isten Lelke ruházta fel őket…

Szerző: refdunantul  2016.05.15. 04:00

Isten népe hangos sírásra fakadt (4), amikor az Úr angyala megintette őket hitetlenségük és hűtlenségük miatt (1-5). – 1. Még van remény, amíg az ember tud sírni; persze nem úgy általában a bajai, vagy érzelmi túlfűtöttsége miatt, hanem amiatt, hogy élete „rothadó”…

Szerző: refdunantul  2016.05.14. 04:00

A részleteket illetően, az Ígéret földjének elfoglalása sok harccal, kegyetlenséggel (4-7), vérontással (17) és alkuval (10-15) megterhelt történés volt. Ezt nem tagadhatjuk, ezek tények; de éppen itt rejtette el az Isten Igéje az üzenetet. Ebben a világban az Ígéret földjének elfoglalása sem volt…

Szerző: refdunantul  2016.05.13. 04:00

A Bírák könyve arról ad hírt, hogy Isten népe folyamatosan, hosszabb időszak alatt foglalta el az Ígéret földjét. Ezért ad hírt az első fejezet záró része az úgynevezett el nem foglalt területekről (27-36). - A Szentíró folyamatosan hangsúlyozza, hogy Isten velük volt a…

Szerző: refdunantul  2016.05.12. 04:00

Mózes elvégezte küldetését: nem tökéletesen, de maradéktalanul és hűségesen, az „itteni” Ígéret földjére azonban ő már nem mehetett be (10-12). Ez a történet megtanít arra, hogy amit a hívő ember kap, az nem mindig kerül azonnal, vagy itt, ebben a világban a birtokába.…

Szerző: refdunantul  2016.05.11. 04:00

Az áldás mindig Isten ajándékait közvetíti. Ezeket az ajándékokat összegzi itt az Ige. Isten szereti népét, ennek jelei a következők: - Isten jött, felragyogtatta lényét előttünk, Ő tette meg értünk az első lépést, érdemtelenül kiválasztott minket (2). - Az Úr…

Szerző: refdunantul  2016.05.10. 04:00

Evangélium szólal meg Mózes énekének második felében. – Isten megbünteti engedetlen népét, de nem engedi, hogy népének ellenségei elbízzák magukat és csúfolják Isten népét, meggyalázzák az Ő ügyét. Isten még a jogos büntetésben sem szolgáltatja ki övéit véglegesen…

Szerző: refdunantul  2016.05.09. 04:00

Ilyen a hívő ember, mint Mózes. Közeledőben van halála és ő egy gyönyörűséges énekben az Urat magasztalja. – Ez az ének, Isten Lelke által szól, ezért Isten Igéje, amely olyan, mint a harmat a zsenge fűre (1-2). Ez az ének az Úr nevét magasztalja, aki hűséges és…

Szerző: refdunantul  2016.05.08. 04:00

Mózesnek mondta az Úr, hogy közel van elmenetelének ideje. Nagy áldás, amikor elköltözésünk idejét kijelenti nekünk az Isten, erre fel tudunk készülni, mert nincs nagyobb ajándék, mint felkészülten elmenni ebből a világból, elrendezve dolgainkat. Mivel azonban nem mindig tudjuk…

Szerző: refdunantul  2016.05.07. 04:00