Isten Igéje úgy szolgálja az életet, mint a lélegzetvétel. – 1. Ezért Isten szavára emlékezni kell és emlékeztetni kell arra a gyermekeinket is. Isten szavát kőbe kell vésni, azokat jól látható helyre kell felállítani, hogy az emlékkövek mindig Isten megtartó szavára…

Szerző: refdunantul  2016.04.30. 04:00

Amikor Isten elé járulunk. – 1. Bizonyságot teszünk Isten bőkezűségéről (1-4). Adj hálát minden napért! – 2. Megemlékezünk hűségéről (5-9). Itt olvassuk Isten népének hitvallását, amelyet továbbadtak gyermekeiknek: milyen hatalmasan emelte fel őket, kicsinyeket, és…

Szerző: refdunantul  2016.04.29. 04:00

Isten Igéje védelmet ad népe minden tagjának. – 1. Védi a bűnöst (1-3), mert ha verést érdemelne, negyven botütésnél akkor sem kaphat többet (2Korinthus 11,24). Mi már azt is tudjuk, ha halálos a bűnös bűne, akkor egyszülött Fiát adja érettünk, hogy rajtunk könyörülhessen…

Szerző: refdunantul  2016.04.28. 04:00

– 1. Abban a korban a malomkő létfontosságú eszköz volt. Amikor egy ilyen létfontosságú tárgyat zálogba vettek, akkor nem az értékükért vették zálogba, hanem azért, hogy az adósra nyomást gyakoroljanak, és rábírják valamire. Konkrétabban fogalmazva a zsarolás egy módja…

Szerző: refdunantul  2016.04.27. 04:00

Eleve így kezdődik a mondat (1-2): ki az, aki nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez. Ma is több „hívő” kisközösség eleve így kezdi, hogy kik nem tartozhatnak őhozzájuk, mert majd ők megmondják, ki a méltó, „steril” hívő: kegyességben, hitvallásban, életfolytatásban.…

Szerző: refdunantul  2016.04.26. 04:00

Először mindig a magad háza táján takaríts. Teológiai értelemben ez azt jelenti, hogy amíg az Isten népe, a saját maga közösségében nem takarította ki a rosszat, a bűnt, a gonoszt; addig nem fordulhat hitelesen mások felé (24). Mai igeszakaszunk ugyanakkor az alábbi kérdést…

Szerző: refdunantul  2016.04.25. 04:00

Csikász Imre bronzszobra, a „Csibe” (1909) egy búzaszemekkel jól megetetett, félreálló beggyel megformált naposcsibét ábrázol. A törékenység, a teljes kiszolgáltatottság, a másikra való ráutaltság kifejezése ez az alkotás; és még valamié: „most megetettek, hogy aztán…

Szerző: refdunantul  2016.04.24. 04:00

Milyen komolyan vette Isten népe a vétket, és milyen fontosnak tartotta a bocsánatot, a vétekből való megtisztulást; még akkor is, ha adott esetben éppen nem tudták, hogy ki követte el az adott erőszakos cselekményt (1-8). A modern generáció legnagyobb nyomorúsága, hogy szerinte az…

Szerző: refdunantul  2016.04.23. 04:00

Közelítsük meg „távolabbról” a mai igeszakaszt. Isten nem a hadviselés Istene, hanem olyan Úr, aki az Isten országának, emberi értelemmel fel sem fogható békességét munkálja, Jézus Krisztus által (Ézsaiás 11,1-10). Ez a világ azonban olyan, mint a rothadó gyümölcs:* ki…

Szerző: refdunantul  2016.04.22. 04:00

Életben maradni: ez Isten által belénk teremtett indulat; - de örök életben maradni, pontosabban fogalmazva, örök életet nyerni: ez Isten nekünk adott ajándéka. A menedékvárosok csak halvány előképei annak az isteni szándéknak, amely övéit megtartja az üdvösségben, minden…

Szerző: refdunantul  2016.04.21. 04:00

Isten népe számára életfontosságú volt az istentisztelet, mégpedig az élő Isten elhajlás nélküli, „tiszta” imádata (9-14). Ezért Isten népének szívügye volt azokról gondoskodni, akiket Isten az istentiszteleti szolgálat hűségére választott ki (5). Isten népe komolyan…

Szerző: refdunantul  2016.04.20. 04:00

Milyenek vagyunk? Tökéletlen, mások áldozatára és tanácsára szoruló, gyarló emberek vagyunk, akik olyan sokszor elhagyják az egyetlen, élő Istent és annak életes rendelkezéseit, hogy földi „királyokat”, „királyságokat” imádjanak. Milyenek vagyunk? Ahogy a Ravasz László…

Szerző: refdunantul  2016.04.19. 04:00

A három főünnep egy adott helyhez kötődött, ahhoz az egyetlen kultuszhelyhez, amit kijelölt az Úr (2). A letelepedés után nagyon fontos volt, az idegen kultuszok miatt, a központosítás. Ez védte Isten népét, ahogy bennünket véd a saját házunk, a családunk; - másoktól, a…

Szerző: refdunantul  2016.04.18. 04:00

Az elengedés hetedik esztendejében minden adósságot el kellett engedni az országon belül, Isten népe közösségén belül (1-2). Az idegenekre és a jövevényekre is sok, őket védő rendelkezés vonatkozott, ez az „elengedés” azonban az idegenekre nem vonatkozott (3). Először Isten…

Szerző: refdunantul  2016.04.17. 04:00

A Biblia tilt mindenféle halottkultuszt. Hangsúlyozza, hogy legyen gondunk a halottaink tisztes eltemetésére, a gyásznak lehet hangos megnyilatkozása is, de sem a halált, sem a halottat nem övezi vallásos tisztelet. A hálás emlékezés csak egy bizonyos határig lehetséges, ami még nem…

Szerző: refdunantul  2016.04.16. 04:00

Az a jó, ha az ember tud az építő, életet és gyarapodást szolgáló megegyezés érdekében kompromisszumokat kötni. Egyetlen esetben lehet „halálos” a megegyezés. Az élő Isten tiszteletében nincsenek kompromisszumok. Erről szól ez a fejezet. Akár egy hitelesnek tűnő próféta,…

Szerző: refdunantul  2016.04.15. 04:00

Mit kezdhet a ma embere az Ige kizárólagosságával? Folytassuk a tegnapi üzenet kifejtését. Tudom, sokféle ez a világ, sokszínű, ez jól is van így, de a sokféle színskálában minden szín csakis saját, Istentől kapott árnyalatát képviselheti. Ha megtagadná önmagát, akkor lenne…

Szerző: refdunantul  2016.04.14. 04:00

Egy helyen mutass be áldozatot! Azon a helyen, amit kiválasztott az Úr (11). Mit jelent ez? – 1. Egy helyen van élet: istentisztelet, kultúra, másokat nem terhelő, nem zsaroló, hanem ténylegesen megajándékozó „áldozat”: kultusz és élet ott van, ahol az Úr jelen van! – 2.…

Szerző: refdunantul  2016.04.13. 04:00

„Ha” - Ez a „ha”, ez a feltétel, ami az ember döntéséhez köti az Isten cselekvését, igazán érdekes teológiailag. - Isten, népének akkori gondolkodásához igazodva világosan fogalmazott: ma eléd adtam az áldást és az átkot, és ha engedelmesen viselkedsz, áldást nyersz;…

Szerző: refdunantul  2016.04.12. 04:00

–  1. Az Ígéret földjének átlépése előtt Isten hálás engedelmességre hívja népét (12-22). Szinte belefáradunk a követelmények olvasásába. Isten mindig kíván tőlünk valamit. Mégpedig úgy, hogy azt teljes szívvel és lélekkel, azaz tökéletesen éljük és cselekedjük…

Szerző: refdunantul  2016.04.11. 04:00

Isten Mózesen keresztül meginti népét. – Ennek az intésnek része az, ahogy Mózes emlékezteti Isten népét arra, hogy miközben ők folyamatosan megtapasztalták az Isten kegyelmét, mégis folyamatosan lázadoztak az Úr ellen. Amióta csak élnek, levegőt vesznek, folyton lázadoznak:…

Szerző: refdunantul  2016.04.10. 04:00

Milyen világos képlettel van dolgunk ebben a könyvben, és az egész Szentírásban. – 1. Isten mindent megtett értünk, hogy kihozzon a fogság házából és bevigyen az életet adó földre (15-16). – 2. Isten ezért joggal elvárja, hogy hűségesen szeressük Őt, ahogy Ő szeret…

Szerző: refdunantul  2016.04.09. 04:00

Ezeket a nehéz bibliai részeket mindig rosszul fogjuk meg, valahogy úgy, mintha a talicskát a kerekénél emelnénk meg, hogy a fogantyúján keresztül toljuk azt. Ne azon akadjunk fenn, hogy ki kit irtott ki, meg hogy hogyan parancsolhat Isten ilyet. Itt nem erről van szó. Ez olyan…

Szerző: refdunantul  2016.04.08. 04:00

Mit jelent félni az Urat? – Szeretni az Istent és a felebarátot (4-9). De életünk harcaiban folyamatosan alulmúljuk a szeretet parancsát, inkább gyűlölve egymást, vagy képmutatón, érdekből szeretve. Annyi „érdekszeretetet” tapasztaltam már, hogy minden túlzás nélkül…

Szerző: refdunantul  2016.04.07. 04:00

– 1. Isten szólt: Mózesen keresztül Isten ezeket mondta népének; - mást nem mondott; - szavainak lényegét pedig felírta nekik, hogy azokat soha el ne felejtsék. Isten nem mondott el mindent, amit pedig nem jelentett ki nekünk, arról ne találgassunk; sőt, amit elmondott, annak sem a…

Szerző: refdunantul  2016.04.06. 04:00