Áldott legyen az Úr ezért az esztendőért – 1. Befogadhattuk az Urat, mert az Ő kegyelme befogadott minket (25). – 2. Befogadhattuk egymást: - ahogy Filemon befogadhatta a megtért Onézimoszt, korábbi rabszolgáját, mint testvért (21), - ahogy Pált befogadták és várják a korábbi…

Szerző: refdunantul  2016.12.31. 04:00

Filemon Pál apostol igehirdetése által lett Jézus Krisztus követője; Appiával, a feleségével; Arkhipposszal, a fiúkkal együtt. Valószínűleg Kolosséban laktak. Filemon volt a gazdája egy szökött rabszolgának, Onézimosznak, akinek érdekében az apostol ezt a levelet írta…

Szerző: refdunantul  2016.12.30. 04:00

Az apostol hálát ad Filemon és családja hitéért és szolgálatáért. Ugyanakkor közbenjáró könyörgést mond értük, hiszen minden hívő ember és család életében vannak olyan bonyolult fordulatok, amikor a krisztusi jót tudatosan fel kell ismerni és cselekedni kell azt. Most…

Szerző: refdunantul  2016.12.29. 04:00

Zénászt és Apollóst gondosan engedik útnak, hogy semmiben se legyen hiányuk (13). Fontos a segítség! Az azonban visszaélés, ha valaki mindig csak kér, és saját, vagy mások ügyéért semmit nem tesz.* Főleg nem lehetünk terméketlenek a jó cselekedetekben ott, ahol gyors, alapvető…

Szerző: refdunantul  2016.12.28. 04:00

Ami Jézus Krisztusban történt velünk, és amit hirdetünk, az valamilyen formában látszik is rajtunk (8). – 1. Nem megyünk bele ostoba vitákba, semmilyen területen sem. Nem bocsátkozunk viszályba olyanokkal, akik a saját származásukra büszkék csupán. Tiszteljük a származást, de…

Szerző: refdunantul  2016.12.27. 04:00

– 1. Egykor mi is az élő Isten nélkül éltünk. Az ilyen élet pedig, bármilyen magasztos és sikeres is, valójában esztelenség, engedetlenség, tévelygés, amelynek során a saját önző, irigy, gonosz kívánságaink irányítanak bennünket, és ennek nyomán kölcsönös…

Szerző: refdunantul  2016.12.26. 04:00

De jó megállni, leállni, csak úgy lenni. Ingermérgezésben élünk. Teletömnek bennünket mindennel. Áldott az Isten Igéje! Tömören, röviden, egyértelműen fogalmaz. Áldottak, Szentlélek által ihletettek az ilyen kristálytiszta, világos mondatok. – 1. Karácsonykor, Jézus…

Szerző: refdunantul  2016.12.25. 04:00

Isten üzenete „egészséges tanítás”. – Nem csupán azért, amit a mai igeszakaszban olvasunk, miszerint az Úrban minden korosztály és társadalmi osztály láthatóan is „szentté” lesz. Valóban, Jézus Krisztusban bízva, látható a változás, miszerint a mi üdvözítő…

Szerző: refdunantul  2016.12.24. 04:00

Az első gyülekezetekben is már mennyi probléma merült fel: szakadások, hamis tanítások, önmegvalósító keresztyének, méltatlan életek.** Mi a bajok forrása? Baj az, ha nem Jézus Krisztus az első, hanem emberi értelmezések, legyen az akár „igeértelmezés” is. Baj az, ha az…

Szerző: refdunantul  2016.12.23. 04:00

Pál igehirdetéseit megáldja az Úr. Sokan megtérnek és meglátják Jézus Krisztusban az Urat. Ezt történt Kréta szigetén is. Milyen áldott idők voltak azok! Milyen idők a mostaniak? – Akkor sokan meghallották az Úr szavát. Mondjuk ki: ma nehezebb megszólítani az embereket. Mintha…

Szerző: refdunantul  2016.12.22. 04:00

Az apostol és Titusz a választottakért fáradoznak, hogy azok hitre jussanak, megismerjék az igazságot, és úgy is éljenek, az örök élet boldog reménységében (1-2). Isten minden idők előtt örök életre, üdvösségre szánta övéit, és mivel Ő nem hazudik, ezt a szándékát…

Szerző: refdunantul  2016.12.21. 04:00

Értsük helyesen ezt az igeszakaszt. Aki Isten Lelke által újjászületett ember, az sem tökéletes ember (18). De! És ez a „de!” most lényeges. Az újjászületett ember nem a maga erejéből, hanem Jézus Krisztus hatalma által lehetett újjá, felismerve Őbenne a Megváltót. Ezért…

Szerző: refdunantul  2016.12.20. 04:00

A Jézus Krisztusban elnyert örök élet (13) az egyetlen erőforrás (Filippi 4,13), vigasztalás és reménység  (2Korinthus 1,3-10), amely szilárddá teszi Isten népét minden körülmények között (1Korinthus 15,58). Nincsen más, csak ez! Ez a bizonyosság ad értelmet a földi létnek.…

Szerző: refdunantul  2016.12.19. 04:00

A Biblia lényegi üzenete így hangzik: örök életet adott nekünk az Isten, megváltást, tényleges megoldást, üdvösséget (11). Ez az örök élet Jézus Krisztusban, Isten Fiában van. Aki a Fiúban van, az örök életben van, történjék vele bármi is itt (11-12).** Isten bizonyságát…

Szerző: refdunantul  2016.12.18. 04:00

Nem a világot kell legyőzni, hanem a világban romboló gonoszt és a bennünk tomboló bűnt. Ez azonban csak az élő Isten hatalma által lehetséges, aki Jézus Krisztusban legyőzte a gonoszt (5), hogy megváltsa a világot (János 3,16). Ez a győzelem a miénk, hitben járva (4). De ez a…

Szerző: refdunantul  2016.12.17. 04:00

Az Isten „személy”, akinek legfontosabb tevékenysége a mindent megelőző (19), cselekvő (9), valóságos szeretet (8); - értünk gyarló és hitetlen emberekért, és az egész világért (10). Ez a szeretet abban nyilvánult meg, úgy „láttatta magát” (12), hogy egyszülött Fiát…

Szerző: refdunantul  2016.12.16. 04:00

Egyetlen kérdés létezik csupán: van-e valóságos megoldás az emberi élet számára?* Erre a kérdésre sok hamis válasz született az idők folyamán, amelyek valójában „variációk egy témára”: old meg az életedet a saját erődből, sőt Isten ügye is rád van bízva…

Szerző: refdunantul  2016.12.15. 04:00

Szeretni csak cselekedettel lehet (18). Fontosak persze a bátorító szavak is, de egy adott ponton túl valójában a szeretetből fakadó konkrét tettek számítanak (18). Mi azonban alig tudunk tettekkel szeretni, noha a szavaink sokszor zengzetesek erről. Ítélet alatt vagyunk emiatt.…

Szerző: refdunantul  2016.12.14. 04:00

– 1. Jézus Krisztusban már megtörtént a lényeg: átmentünk a halálból az életbe (14). – 2. A „világ” az életet akarja, itt és most, és egyre mélyebbre jut a halálban, mert nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istenen múlik minden (Róma 9,16). A világban az életet…

Szerző: refdunantul  2016.12.13. 04:00

Isten szeretete által az Ő gyermekei vagyunk (1). Azonban egy „szent” folyamat által lesz láthatóvá bennünk a Krisztus. Már Isten gyermekei vagyunk, de ez még nem lett nyilvánvalóvá a maga teljességében (2). Csak az ismeri fel Isten gyermekeit, aki maga is az. Éppen ezért nem…

Szerző: refdunantul  2016.12.12. 04:00

Sokszor megtéveszthetnek bennünket, a világban ugyanúgy, mint a hit útján járva is. Ugyanis minden „lelkesedésünk” gyarló, a feltámadott, élő Úr Szentlelke nélkül. Ő azonban őrzi az övéit. Ha egy időre magával ragadna is bennünket a sokféle kínálat közül valamelyik,…

Szerző: refdunantul  2016.12.11. 04:00

Megmaradni az Úrban! Az emberi élet egyetlen győzelme csak ez. Ez a győzelem ajándék. Az Úr maga garantálja övéi számára a „megmaradást” (Róma 8,38). Persze vannak olyanok, akikről kiderül, hogy noha közöttünk vannak, nem közülünk valók (18-19). Valóban antikrisztusi az,…

Szerző: refdunantul  2016.12.10. 04:00

Érdekes ellentét. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte (János 3,16). Itt pedig azt olvassuk, hogy ne szeressük ezt a világot (15), mert minden, ami a világban van a test, a szem és a vagyon kívánsága (16). Tény, hogy ebben a világban mindent ez a…

Szerző: refdunantul  2016.12.09. 04:00

Jézus Krisztus világosságában járni azt jelenti, hogy szeretem a „testvéremet”. Testvér az, aki Jézus Krisztust ugyanúgy Isten Fiának, Megváltónak vallja, mint én. Lehet, hogy más formában éli ezt meg, lehet, hogy az Őróla való tanítás egyes elemei is mások, de Jézus…

Szerző: refdunantul  2016.12.08. 04:00

Többször kaptam már nyugati felelős egyházi emberektől olyan írást, tanulmányt, amelyek keresztyén hitvallásunk alapjait törnék fel. Ilyen Jézus Krisztus istenségének, váltsághalálának megkérdőjelezése. Ehhez azt is hozzáteszik, hogy azok a „hívek”, akik megmaradtak,…

Szerző: refdunantul  2016.12.07. 04:00