Reformáció ünnepén, az 500 éves évforduló „előestéjén” szól hozzánk ez a kristálytiszta igeszakasz. – 1. A látható egyház szolgálata Isten Igéjéhez, annak központi üzenetéhez, a Jézus Krisztus megváltó evangéliumához kötött szolgálat. Valamennyi egyházi…

Szerző: refdunantul  2016.10.31. 04:00

A Szentlélek munkáját fejti ki ez az igeszakasz. - 1. A Szentlélek vezet el bennünket a Jézus Krisztusba vetett hitre, ezáltal az élő Istennel való találkozásra (4). - 2. A Szentlélek alkalmassá tesz bennünket Jézus Krisztus követésére, szolgálatára, így az élő Isten…

Szerző: refdunantul  2016.10.30. 04:00

Kétezer éve írták le, és mégis milyen „modern” ez a mondat. Elkezdjük-e ismét prezentálni önmagunkat? Erre szó szerint még a technika is lehetőséget ad, mert ma már nincs előadás prezentáció nélkül. Ezzel is alá kell támasztani az előadó felkészültségét, meggyőző…

Szerző: refdunantul  2016.10.29. 04:00

Jézus Krisztus a „jó illat”: egyeseknek „élet illata életre”, másoknak „halál illata halálra” (16). Kálvin hangsúlyozza, hogy mindig meg kell különböztetnünk az evangélium sajátos tisztét, miszerint az evangélium az élet szolgálata; - az evangélium járulékos…

Szerző: refdunantul  2016.10.28. 04:00

Valaki nagyon megbántotta, megrágalmazta az apostolt. Pál igen megküzdött ezzel a helyzettel, és küzdött a megbocsátásért is. A megbocsátás első lépése, hogy amikor „szomorítanak” bennünket, vagy akár megrágalmaznak; akkor jusson eszünkbe: „Mert nem vér és test ellen van…

Szerző: refdunantul  2016.10.27. 04:00

Nagyon fontos ez a lelkület, a krisztusi öröm indulata: elhatároztam, hogy nem szomorúsággal, hanem örömmel megyek hozzátok. Csak példaként említem, hogy hányszor figyelmeztet engem is erre az indulatra Isten Igéje, amikor elfáradok az egész napos hajszában. Végig tartottam magam,…

Szerző: refdunantul  2016.10.26. 04:00

Pál nem uralkodott, hanem szolgált (23-24). Nagy baj, ha mi a szolgálat címén is csak uralkodni tudunk. A korinthusiak előtt azonban még egészen új és szokatlan volt a krisztusi ember valósága. A korinthusiakban még erősen munkált a régi ember, vagyis a józan, számító, ravasz és…

Szerző: refdunantul  2016.10.25. 04:00

Olyan Istenünk van, aki a vigasztalás Istene (3). – 1. Erre a vigasztalásra szükségünk van, mert sokféle nyomorúságban fuldoklik az emberi élet, bárhol lélegzik is ezen a földtekén (4). – 2. Ezt a vigasztalást Jézus Krisztusban kapjuk, aki feltámadott a halálból. Csak Őbenne…

Szerző: refdunantul  2016.10.24. 04:00

Isten név szerint ismer bennünket. Itt elfelejtenek minket. Lehet kegyelmi állapot az is, ha meg sem tanulták a nevünket; mégis, ennek ellenére hűséggel szolgáltunk a magunk helyén. Eljön az ideje annak, amikor megnevezhetők azok, akik önzetlen munkatársai voltak az Úr ügyének.…

Szerző: refdunantul  2016.10.23. 04:00

A Római levél végén olvasható személyes üdvözletek arra tanítanak bennünket, hogy milyen a hívő, érett keresztyén gyülekezet. – 1. Kipróbált emberekből áll (10), akikben megbízhatunk, a legbonyolultabb helyzetben sem csalódhatunk. – 2. Akik az Úr ügyéért fáradoznak…

Szerző: refdunantul  2016.10.22. 04:00

Pál hangsúlyozza, hogy semmi olyanról nem mer beszélni, amit nem Jézus Krisztus tett általa (18). Más népek között az evangélium hirdetése akkor még töretlen ugar volt. Pál erő feletti, életveszélyes (30-33), de felülről megáldott küldetése volt, Isten akaratából, hogy az…

Szerző: refdunantul  2016.10.21. 04:00

Életmentő az Ige felszólítása: „Fogadjátok be egymást!” Ennek a kérésnek áldott forrása az a tény, hogy Jézus Krisztus által befogadott bennünket az Isten (7). – Ez a kérés a Jézus Krisztusban hívő zsidóknak és nem zsidóknak (pogányoknak) szól. Az apostol, aki soha nem tagadta meg „gyökereit”,…

Szerző: refdunantul  2016.10.20. 04:00

Jézus Krisztusban a hívő ember szabadságot kapott. Ezt a szabadságot a keresztyénség még ma sem dolgozta fel, és a mai napig nem tud azzal örömben és hálaadásban élni (17). Továbbra is leragadtunk a törvényeskedésnél, és a földi élet minden „dolgáról” pontosan meg…

Szerző: refdunantul  2016.10.19. 04:00

Sok különbség lehet Jézus Krisztus követői között, nézeteikben, szokásaikban, életfolytatásukban (1); - abban, hogy mit esznek, vagy mit nem esznek (2-3); milyen napokat ünnepelnek (5); - milyen szabályoknak vetik alá magukat. Az egyik olyan dolgoktól is megtartóztatja magát,…

Szerző: refdunantul  2016.10.18. 04:00

A szeretet ott kezdődik, hogy nem tesz rosszat a másiknak; - vagyis szándékosan nem okoz testi-lelki fájdalmat embertársának; vagyis nem csak a „testvérének”; - tágabb a kör, embertársának, felebarátjának. Semmiféle vallás, vagy eszme nem jogosíthat fel arra senkit, hogy a…

Szerző: refdunantul  2016.10.17. 04:00

Isten a rend Istene. Ez a rend biztosítja a legnagyobb szabadságot. A rend és a szabadság együtt a boldogság, amelynek „maximuma” az üdvösség. Az emberi bűn, romlottság azonban szétzilál mindenféle rendet, végképp nem ismeri el a vitathatatlan, örökkévaló isteni rendet,…

Szerző: refdunantul  2016.10.16. 04:00

A szépség hamar elmúlik? Hogyan határozzuk meg a szépséget? Isten Igéje segít ebben a meghatározásban. A „jó” cselekvése széppé tesz. Mivel pedig csakis az Isten „jó” (Márk 10,18), ezért a „jó” az Ő ajándéka. Ez a jó minden ember számára jó, bárhol is él a…

Szerző: refdunantul  2016.10.15. 04:00

A szövegösszefüggésből kiderül, hogy a világ akarata és Isten akarata két különböző „valóság” (2), amelyek nem egyeznek, sőt ütköznek egymással (Ézsaiás 55,8). Amikor azonban ez a féltő szeretettel megfogalmazott parancs hangzik felénk, hogy ne igazodjunk ehhez a…

Szerző: refdunantul  2016.10.14. 04:00

Ragadjuk meg a bizonyosságot, miszerint Isten legfőbb jellemvonása az irgalom (30-31). Ezt mutatta meg Jézus Krisztusban. Az ember legnagyobb nyomorúsága, hogy irgalmatlan. Az istentelen és a vallásos, a hitetlen és a hívő egyaránt irgalmatlan; minden nép és kultúra másként…

Szerző: refdunantul  2016.10.13. 04:00

A szelíd olajfa Isten elsőnek kiválasztott népe. A szelíd olajfa ágai közül egyesek nem teremtek, „megkeményedtek” (20), ezért letörte őket a „Gazda”, és helyükre a vad olajfa ágait oltotta be, hogy részesüljenek a szelíd olajfa gyökerének zsírjából, és…

Szerző: refdunantul  2016.10.12. 04:00

Isten megkeményít (8-10), de nem vet el, hanem megment. Ez az evangélium ragyogott fel a választottakon: Pálon; Illés korában a maradék hétezer emberen, akik nem hajtottak fejet az idegen istenek előtt; és ez ragyogott fel minden nép választottain (1-4). – Mindez érthetetlen…

Szerző: refdunantul  2016.10.11. 04:00

A legnehezebb kérdéseket feszegette az apostol a 9. fejezetben: Isten kiválasztó kegyelméről, Isten választott népéről (nem származás, hanem ígéret szerint), valamint az üdvösségről. A 10. fejezethez érve pedig olyanok ezek az Igék, mint amikor a hosszas gondolkodás,…

Szerző: refdunantul  2016.10.10. 04:00

Igen, csak így lehet! Ez Istennek kedves, szentlelkes „hozzáállás”. – 1. Szívből jót kívánni, és a legfőbb jót, az üdvösséget kívánni a másiknak, ezért könyörögni (1). – 2.  Aztán jól szólni. Amikor észrevettem a másikban a hibát, akkor imádságos szívvel…

Szerző: refdunantul  2016.10.09. 04:00

A tegnapi gondolatok folytatása: – 2. Pál apostol ugyanakkor nem alapoz az emberi érzelmeire, hanem dicsőíti az Urat (5). Vagyis ez a dicsőítés világossá teszi, hogy amit az apostol ezután átgondol, az a maga teljességében Isten titka, aki mindent jól intéz, akivel nem lehet…

Szerző: refdunantul  2016.10.08. 04:00

A Római levél 9-11. fejezete közötti szakasz a Biblia egyik legnehezebb egysége. A megértés helyességének alapfeltétele az, hogy figyelembe vesszük azt a keretet, amibe az apostol belehelyezi az itt olvasható Igéket. – 1. Először is az apostolnak fáj az, ha valaki Jézus…

Szerző: refdunantul  2016.10.07. 04:00