Salamon uralkodásának első felét megáldotta az Isten. Mindenki a helyén volt: a király, a legfőbb tisztségviselők, vagyis a kormányzat (1-6), a tizenkét helytartó az egyes területek élén (7-19), és Isten népének valahány tagja. Mindenki hittel végezte a feladatát; nem…

Szerző: refdunantul  2012.11.30. 04:00

Isten Igéje élő és ható (Zsidókhoz írt levél 4,12). Amikor Isten Igéje megszólít bennünket, akkor változás áll be az életünkben. Jobbá leszünk. Salamon áldozóhalmokon tartott istentiszteleteket és elvette a pogány fáraó lányát. Az Úr azonban megszólította őt. Ettől…

Szerző: refdunantul  2012.11.29. 04:00

Az Ószövetség világosan tükrözi a valóságot. Salamon fokozatos diplomáciával leszámol apja ellenségeivel, hiszen ezek bármikor fenyegethetik az ő hatalmát is. Jóábot megölik, mert gyilkosnak nincs menedéke akkor sem, ha megragadja az oltár szarvát (28). Ebjátár papot…

Szerző: refdunantul  2012.11.28. 04:00

ávid utolsó intelmei elgondolkodtatóak, de nem krisztusiak. - Tartsd meg Istened rendelkezéseit, akkor boldogulsz (1-4). Isten rendelkezései vitathatatlanok, az azokhoz való igazodás az életet jelenti. Az evangélium azonban több ennél: az Úr megvált bennünket, és ez a kegyelmi…

Szerző: refdunantul  2012.11.27. 04:00

A félelem sok mindent elvégezhet bennünk (50). A lázadó Adónijjá félt a királlyá kent Salamontól, és megjuhászodott, bement a szent sátorba, és az előírt rend szerint bűnbánatot tartott, nyilván áldozatot mutatott be, és megragadta az oltár szarvát. A vele lévők is…

Szerző: refdunantul  2012.11.26. 04:00

Ki a király? Adónijjá, Dávid másik fia így kiált fel: én leszek a király. A Szentírás pedig arról tesz bizonyságot, hogy Isten az egyetlen király, aki Jézus Krisztusban megmutatta, hogy milyen király Ő: uralkodása életet és megváltást hoz, nem pedig pusztulást. Amíg nem…

Szerző: refdunantul  2012.11.25. 04:00

Nem a népszámlálás volt a bűn, hanem a mögötte lévő lelkület. Dávid fel akarta mérni erejét, és bizony dicsekedni, kérkedni akart azzal. Hányszor teszünk mi is hasonlót, számba vesszük azt, amink van, és szeretnénk azt megmutatni másoknak: hogy mások azt elismerjék. Ez jogos…

Szerző: refdunantul  2012.11.24. 04:00

Aki magasra jutott, annak tudnia kell mindazokat, amelyeket a mai Igében olvasunk. - Az Úr emelte őt magasra, és nem a maga erejéből jutott odáig. Még ha gyarló emberi mesterkedések kísérték is emelkedését, akkor is az Úr megengedő akarata emelte az illetőt magasra (1). - Aki…

Szerző: refdunantul  2012.11.23. 04:00

Dávid itt hallható éneke egyben a 18. zsoltár is, amely Isten hatalmát hirdeti. Az Úr, aki kőszikla, pajzs és vár (2-4); megmutatta hatalmát szabadító tetteiben (5-20), és kijelentett Igéjének igazságában (21-30). Az Ő szabadítása teljesedett ki Dávid utódában, Jézus…

Szerző: refdunantul  2012.11.22. 04:00

Folytassuk a tegnapi gondolatsort. Dávid kijelöl hét férfiút Saul fiai közül. Az ezek között szereplő Mefibóset nem Jónátán fia, csupán névegyezésről van szó. Gondoljunk bele: - Felakasztani valakit az Úr színe előtt, mert átkozott, aki fán függ (5Mózes 21,23), - előtte…

Szerző: refdunantul  2012.11.21. 04:00

Izráel fiai és a Gibeóniak Józsué ideje óta szövetségben voltak egymással (Józsué 9,15-21). Saul azonban az uralkodása alatt megölt néhány gibeónita embert (1), amiért a Gibeóniak most benyújtották a számlát Dávidnál, nem érdekli őket az ezüst és arany kárpótlás.…

Szerző: refdunantul  2012.11.20. 04:00

Nátán próféciája beteljesedett: nem távozott el a fegyver soha sem Dávid házából (2Sámuel 12,10). Először a saját fia támadt rá (15-18 fejezetek); majd egy Seba nevű benjamini ember lázadt fel ellene, és az északi országrész nagy része újból elhagyta Dávidot (1-3); ezután…

Szerző: refdunantul  2012.11.19. 04:00

Dávidnak meg kell vigasztalódni. Jóáb figyelmeztette, hogy Ő nem foglalkozhat a személyes fájdalmával, bármilyen gyötrelmet is érez fia elvesztése miatt, mert sok embert bízott rá az Úr. Dávid pozíciójában nincs helye személyes érzelmeknek. A király ezt belátta, megerősödve…

Szerző: refdunantul  2012.11.18. 04:00

Ismerjük a szituációt: kint szorongunk a műtő előtt, és várjuk a hírt, minden rendben van-e, él-e, felépül-e szerettünk? Nem lehetünk ott vele, ez az ő harca. Dávid sem lehet ott a harcban (18,5), de szorongva várja a hírt fiáról, Absolonról. Most nem népének győzelme…

Szerző: refdunantul  2012.11.17. 04:00

Absolon még életében felállított magának egy emlékoszlopot. Mindent megtett azért, hogy életében és halálában is kiemelkedő legyen a személye. Mi értelme volt mindennek, és mi haszna volt ebből másoknak? Áldott bizonyosság, hogy Jézus Krisztus feltámadása által nem…

Szerző: refdunantul  2012.11.16. 04:00

Dávid időt nyert, menekülhetett (15), mert Absolon a ravasz és beépített Húsaj tanácsa szerint cselekedett, nem azonnal támadott, csak Dávid ellen; hanem sereget gyűjtött Dávid serege ellen. Menekülésében sokan segítik. Híreket visznek neki (15-17). A hírvivőket bújtatják…

Szerző: refdunantul  2012.11.15. 04:00

Kik a tanácsadóink? Kik azok, akik hatnak gondolkozásunkra, cselekvésünkre? Absolon úgy hallgat tanácsadójára, Ahitófelre, mintha az Isten szava lenne (16,23). Kikerülhetetlen, hogy hatások érjenek bennünket, de vajon a bennünket érő hatások mennyiben származnak olyan emberektől,…

Szerző: refdunantul  2012.11.14. 04:00

Dávid király menekül, nyomorúságában pedig még szidják is. A vezetőt a demokráciában mindig szidják, a diktatúrában erre nyíltan nincs lehetőség. A szólásszabadság korában a szidalmaknak van egy olyan internetes formája, ami határtalan és tarthatatlan. Aki nyilvánosságot…

Szerző: refdunantul  2012.11.13. 04:00

ová hajol a szívünk? Az Izráeliek jó részének a szíve ahhoz hajolt, aki hangzatosabbat ígért nekik (13). A tömeg lélektana igen tanulságos, ép ésszel azt mondaná az ember, hogy nem hathat ennyi üres hitetés; pedig hat és működik. Végezd el Uram, hogy mindig csak Hozzád…

Szerző: refdunantul  2012.11.12. 04:00

Micsoda agresszivitás és hatalomvágy volt Absolonban. Ravasz álnoksággal szőtte hálóját, hogy egyre többen mellé álljanak. Tudatosan építette a karrierjét, semmilyen eszköztől sem riadt vissza, igazi kampányt folytatott, sugdosva panaszkodott a királyra, rossz hírét keltette,…

Szerző: refdunantul  2012.11.11. 04:00

Absolon szépsége üzenet értékű. A szépség ma is döntő, hiszen észrevesszük azt, aki tényleg szép, hiszünk neki, befolyásol. Az már az adott korhoz kötött társadalmi folyamatok összességének eredménye, hogy mikor kit tartunk szépnek. Ez azonban nem változtat azon, hogy a…

Szerző: refdunantul  2012.11.10. 04:00

Jóáb ezt tanácsolja a tekóai asszonynak: „tégy úgy, mintha…”. Itt minden színlelt, kivéve a zűrzavart. Dávid Fia, Absolon megölte a saját húgával, Támárral paráználkodó Amnónt (13. fejezet). Majd Dávid maga is a paráznaság és gyilkosság bűnébe zuhant. Dávid körül…

Szerző: refdunantul  2012.11.09. 04:00

Mi a megoldás egy ilyen nyomorúságos helyzetben? – Hallgasd el, légy csendben, ne legyen nagyobb botrány, tartsd titokban (20). – Ne vedd a szívedre, nem kell mindent mellre szívni (20). – Sunyin nem szólni sem jót, sem rosszat, és az adott pillanatban, csellel bosszút állni, ahogy…

Szerző: refdunantul  2012.11.08. 04:00

– A bűn jelenlétében minden összeomlik, felborult az isteni rend, fék nélkül rohanunk a lejtőn. – A szenvedélyek nem ismernek határt, mindent lehet és minden megtörténhet, még az is, hogy valaki a húgába szeret bele, valaki más pedig a saját nemét kedveli. – A szenvedélyt…

Szerző: refdunantul  2012.11.07. 04:00

Az e-mail levelezőrendszeren gyakran használjuk a „továbbítás” funkciót. Rengeteg ilyen továbbított levelet kapok én is, száradjon az én lelkemen az ügy. Nátán példázata döbbenetes. Mi a másikra mutogatunk folyton, továbbítjuk a felelősséget, sőt kimondjuk, mint Dávid,…

Szerző: refdunantul  2012.11.06. 04:00